10 pádných důvodů, proč nejsou Egypťané stavitelé pyramid v GízePřinášíme vám druhý zajímavý úryvek z knihy Dr. Semira Osmanagiče: Pyramidy světa a bosenské údolí pyramid, kterou si můžete zakoupit v našem e-shopu zde.

První úryvek najdete zde: 10 pádných důvodů, proč nejsou Egypťané stavitelé pyramid v Gíze a tento článek se stal s více než 5000 přečteními během 2 týdnů druhým nejčtenějším článkem na tomto webu. Těsně dohání článek s dokumentárním filmem Podivuhodná bosenská pyramida Slunce.

Tento úryvek je 1. kapitolou z 2. části knihy. Přenechme ale nyní již slovo jejich autorovi Dr. Semiru Osmanagičovi:


Osm skutečností, proč změnit historii

Už v předešlých knihách jsem psal o svém objevu Bosenských pyramid z dubna 2005. Velmi často se mě lidé ptají, jak je možné, že si lidé žijící v městečku Visoko nevšimli pyramid dříve. Zejména jejich přesný tvar, asi nejvíce patrný na bosenské pyramidě Slunce, je přímo do očí bijící. Odpověď je jednoduchá. Ano, všimli si jich, ale nikdo se neodvážil tvrdit, že to jsou uměle vytvořené stavby pokryté vrstvou usazené hlíny a vegetací. A je pro to hned několik důvodů: zaprvé, nikdo v tomto regionu se nezabýval pyramidami a neměl s nimi žádné zkušenosti; zadruhé, jsou to až neobvykle velké struktury; a zatřetí, kvůli extrémnímu stáří pyramid jsou geologické a archeologické vrstvy promíchané.

Má hypotéza z roku 2005 a geoarcheologický výzkum následně potvrdily důležitost objevu bosenských pyramid v celosvětovém měřítku. Vědeckým výzkumem, do kterého se zapojilo mnoho odborníků a expertů, jsme objevili hned několik faktů, které změnily naši představu o minulosti lidského druhu:

1) byly objeveny první evropské pyramidy;

2) přicházíme s objevem zatím největších pyramid na světě (bosenská pyramida Slunce je s výškou 220 metrů vyšší než Cheopsova pyramida v Egyptě, která měří 147 metrů);

3) jsou to potenciálně nejstarší pyramidy na světě;

4) je v nich použit zatím nejstarší a nejkvalitnější beton na světě;

5) nalézáme největší síť podzemních tunelů a komor pod pyramidovým komplexem na světě;

6) objevili jsme zatím největší keramické výtvory;

7) odhalujeme známky velmi staré vyspělé kultury;

8) zaznamenali jsme, s pomocí přesných měřících přístrojů, přítomnost elektromagnetického záření.

Objeveny první evropské pyramidy

Bosenská pyramida SlunceSvět porozumí důležitosti objevu Bosenských pyramid teprve za dvacet let. Jak na toto reagovala Bosna a Hercegovina a vlastně celosvětová vědecká obec? Několik místních archeologů, historiků a geologů okamžitě odmítlo tuto hypotézu tvrzením, že je přece nemožné najít pyramidy v Bosně, ty jsou pouze v Egyptě a v Mexiku.

Samozřejmě, vědecký přístup vyžaduje zkoumání důkazů a experimentování. A přesně tento přístup aplikujeme již od začátku našeho projektu. Naši oponenti mezitím horečně podepisují petice s cílem zastavit výzkum. Když zkombinujeme jejich nedostatek informací, nedostatek kulturního chování a žárlivost, vznikne nám vysoce explozivní směs. A přesně toto vzniklo u části kulturního establishmentu v Bosně a Hercegovině. Samozřejmě, jsou i takoví vědci, kteří se přidali do projektu dobrovolně a s dobrými úmysly, dokazující tím vědeckou důstojnost a občanskou statečnost.

Obecně řečeno jsme se dostali do sporu se světovými vědeckými elitami, které měly pocit, že se děje něco mimo jejich kontrolu. A to kvůli našim důkazům prokazujícím výskyt starých vyspělých civilizací v Bosně a Hercegovině.

Antropologická genetika prokázala, že se v této oblasti před více než 35 000 lety vyskytovaly lidské komunity, což dělá z Bosny a Hercegoviny druhou nejstarší kulturní oázu v Evropě. Objev keramických megalitických výtvorů spadá právě do tohoto období.

Pyramidy vznikly v období před dobou ledovou, před 12 000 lety, a tvoří tím pádem spojení s předchozím cyklem vývoje lidstva. Toto je milník na cestě k poznání světové historie. Na příkladu bosenských pyramid vidíme důkaz existence vyspělých civilizací mnohem dříve, než nám bylo přednášeno. Také ukazujeme, že výzkum nemusí být veden pouze instituty z Londýna, Paříže nebo New Yorku, ale také pomocí nezávislých nadací vedených dobrovolníky. Těmi, kteří milují výzkum a mají rádi Bosnu a Hercegovinu. Pro mnohé odpůrce to bylo příliš a snažili se udělat vše pro to, aby nás zastavili.

Pyramidy v Bosně jsou dosud největší na světě

Dlažba na bosenské pyramidě MěsíceEgypt, Mexiko, Peru a Čína jsou kolébky lidské civilizace. Teď musíme do tohoto seznamu přidat ještě Bosnu a Hercegovinu a také Španělsko (Baskicko). Malá, neklidná, válkou zpustošená země se stala velmocí na světové archeologické mapě. Až stát finančně podpoří tento projekt, až budou pyramida Slunce, pyramida Měsíce a mohyla ve Vratnici odkryty, až bude celá síť podzemních tunelů vyčištěná a zabezpečená, budeme mít v Bosně miliony turistů každý rok.

Přinesou do Bosny miliony dolarů, které nastartují archeologickou turistiku, obchod, rozvoj infrastruktury, hotelnictví, produkci potravin a další odvětví. Ekonomika bude záviset na tomto projektu. Nové generace se budou učit z nových učebnic o pravé historii, na kterou můžeme být pyšní. Není pravda, že Balkán byl osídlen „primitivními barbarskými Slovany v sedmém století našeho letopočtu”, jak jsme byli západem učeni, ale naopak místní civilizace se šířila Právě z Balkánu do Evropy.

Dvě třetiny Bosňanů a Hercegovanů jsou potomci prvních evropských lidí, kteří přišli na území dnešní Bosny, Hercegoviny, Dalmácie a Chorvatských ostrovů. Potomci Slovanů tvoří pouhých deset procent.

Pyramidy v Bosně splňují všechny společné znaky pyramid

 

Vrcholy tří bosenských pyramid tvoří přesný rovnostranný trojúhelník, dají se tak přesně zarovnat s Květem života!
Vrcholy tří bosenských pyramid tvoří přesný rovnostranný trojúhelník, dají se tak přesně zarovnat s Květem života!
Ilustrace rovnostranného trojúhelníku mezi vrcholy pyramid Slunce, Měsíce a Draka
Ilustrace rovnostranného trojúhelníku mezi vrcholy pyramid Slunce, Měsíce a Draka

Na mých cestách a při mém výzkumu tisíců pyramid po celém světě, od Peru, Bolívie, Mexika, Guatemaly, Hondurasu, Salvadoru přes Kanárské ostrovy do Egypta, na Mauritius a do Číny jsem zjistil, že většina pyramid má společné znaky: tvary (složené z pravidelných geometrických útvarů), orientace stěn ke světovým stranám, k pohybu Slunce, místní stavební materiál, vnitřní chodby a komory, astronomické souvislosti a síť podzemních tunelů. V případě bosenské pyramidy Slunce můžeme najít všechny tyto znaky.

Tvary bosenské pyramidy Slunce a její přesná orientace ke světovým stranám je ověřena výzkumem inženýra zeměměřičství Buzy Envera a jeho týmu z Geodetického Institutu Bosny a Hercegoviny a satelitními snímky pořízenými geofyzikem dr. Amerem Smailbegovićem. Existence rovnostranného trojúhelníka tvořeného pyramidou Slunce, pyramidou Měsíce a pyramidou Draka je také potvrzena Katastrálním úřadem města Visoko na topografických mapách.

Na pyramidách v Bosně byl nalezen nejstarší a nejkvalitnější beton na světě

Beton na bosenské pyramidě Slunce
Beton na bosenské pyramidě Slunce

Přítomnost umělého betonu na pyramidě Slunce a uměle tvarovaných pískovcových desek na pyramidě Měsíce je potvrzena šesti instituty pro výzkum materiálů. Také světový vedoucí expert pro výzkum materiálů, zakladatel Institutu polymerů, dr. Joseph Davidovits, po mikroskopové analýze potvrdil, že se jedná o umělý cementový beton.

Vědci z celého světa potvrzují, že bosenské pyramidy jsou opravdu pyramidy

Světový egyptolog, objevitel čtyř pyramid v Egyptě, dr. Nabil Swelim, po dvou letech výzkumu v oblasti Visoka zveřejnil tuto archeologickou zprávu: „Bosenská pyramida Slunce je největší pyramidou na světě.” To samé potvrdili během jejich pobytu ve Visoku i profesoři z Fakulty archeologie v Káhiře, dr. Mona Ali a dr. Soliman Hamed. Egyptský geolog dr. Ali Barakat po čtyřiceti dvou dnech výzkumu ve Visoku uvedl, že Bosenská pyramida Slunce je lidmi vytvořená pyramida tvořená z uměle opracovaných bloků.

Ruský akademik a geofyzik dr. Oleg Borisovič Chavroškin a jeho výzkumný tým došli po dvou letech výzkumu k závěru, že „bosenské pyramidy svou formou a obsahem korespondují s pyramidami v Egyptě”. Georadarové mapování bosenské pyramidy Slunce a vratnické mohyly prováděné německým týmem geofyziků ze společnosti LGA Bautechnik s vedoucím dr.Andreasem Hasenstabem a po nich geofyziky ze Srbského institutu fyziky na univerzitě v Bělehradě s vedoucím dr. Dejanem Vučkovićem, potvrdili, že pod vrstvami zeminy se vyskytují desítky anomálií, které nemohou být vysvětleny působením přírodních jevů. Prokázali existenci souvislých stěn pyramid, uměle tvarovaných bloků a vnitřních chodeb.

Radiokarbonová laboratoř Univerzity v Uppsale ve Švédsku, německá Univerzita v Kielu a polská Technologická univerzita v Gliwicích analyzovaly sérii vzorků organického materiálu a potvrdily, že známky lidské činnosti v podzemním labyrintu ve Visoku jsou ze starší doby, než kdy žily všechny doposud známé vyspělé civilizace na území Bosny a Hercegoviny. Dr. Husnija Resulović z Federálního institutu pro Agropedologii vedl tým expertů, který analyzoval půdu pokrývající pyramidu. Došli k závěru, že vrstva zeminy na pyramidě je stará více než 12 000 let. Dr. Ivan Šimatović z Chorvatska, analyzující hrany pyramidy, nesporně prokázal jejich umělý původ. Geologické mapy Bosny a Hercegoviny ukazují, že geologické procesy v oblasti Visoka proběhly v jiném směru, než tvoří stěny pyramid. Proto se nemohly utvořit přírodními procesy.

Velké množství stavebního materiálu použitého při vytváření těchto objektů bylo dostupné v bezprostřední blízkosti: slepenec vyhloubený z tunelů byl použit pro tvorbu betonových bloků a jíl s vápnem byly použity jako pojivo. Tato „kamenná kaše” byla následně mírně zahřáta. Biolog a akademik Sulejman Redžié prokázal, že teplota bosenské pyramidy Slunce je o pět stupňů vyšší než teplota okolních přírodních kopců, což naznačuje možnost existence vnitřních chodeb. Vyšší teplota také umožňuje růst středomořské vegetace na povrchu pyramidy. Kvalitu betonu také potvrzuje fakt, že kořeny borovic, které jinak mohou proniknout přírodním kamenem, se skrz umělý beton na povrchu Pyramidy Slunce nedostanou. Kromě toho, satelitní radarové snímky ukázaly Přítomnost vnitřních podzemních chodeb na severní straně pyramidy.

Mohl bych pokračovat dál a dál, ale podstatou je, že se ještě nikdy v historii evropské archeologie nestalo, že by se k jednomu projektu přistupovalo s tak multidisciplinárním pohledem a za účasti desítek vědeckých a vzdělávacích institucí a individuálních badatelů.

K tomuto působivému výčtu bychom měli přidat také první Mezinárodní vědeckou konferenci o bosenském údolí pyramid, která byla organizovaná v létě roku 2008. Padesát pět světových vědců na této konferenci podpořilo Nadaci prohlášením, že se ve Visoku jedná o archeologické, nikoliv přírodní fenomény.

V Bosně se nacházi obrovský pyramidový komplex

Komplex staveb bosenského údolí pyramid obsahuje bosenské pyramidy Slunce, Měsíce, Draka, Země a Lásky. Pod pyramidovým komplexem se nachází síť podzemních tunelů a komor. V okolí se nachází stupňovité stavby, mohyla a další stavby. Vrcholy tří hlavních pyramid (Slunce, Měsíce a Draka) tvoří rovnostranný trojúhelník o délce strany 2 180 metrů.

Fotografie z Chrisantemovy návštěvů labyrintů Ravne. Video zveřejníme později.

Bosenská pyramida Měsíce měří více než 190 metrů. Její tři strany jsou přesně orientovány (sever — západ — jih) a na východní straně se nachází dlážděná plošina více než 150 metrů dlouhá. Tato pyramida nemá na světě obdoby a můžeme ji nazvat – první „terasovitá“ pyramida. Je tvořena kombinací řezaných obdélníkových pískovcových plátů a jílu.

Pouhý jeden kilometr jižně od bosenské pyramidy Slunce se mezi dvěma řekami (Bosna a Fojnica) nachází vstup do podzemních tunelů „KTK“. Tunel je 3 metry vysoký a 2,5 metru široký. Tunel se táhne k severní straně pyramidy, ale kvůli průniku vody jsou práce dočasně pozastaveny.

Čtyři kilometry od bosenských pyramid se nachází návrší podobné mohyle. Podzemní georadarový záznam odhalil existenci kamenných teras a podzemních chodeb. Archeologické vykopávky odkryly největší kamenné bloky v této části Evropy. Jsou to dvouvrstvé bloky velmi vysoké pevnosti. V základech této struktury se nachází betonový plát, pod kterým se, podle navrtané sondy, nacházejí místnosti.


Toto je úryvek z knihy Dr. Semira Osmanagiče: Pyramidy světa a bosenské údolí pyramid, mezititulky a obrázky vložil Chrisantem Macháček. Knihu zakoupíte v našem e-shopu zde.

Kniha, kterou napsal objevitel bosenských pyramid Dr. Semir  Osmanagić, Ph.D., profesor antropologie na americké univerzitě v Bosně, má dvě části.

V první se věnuje zajímavým nepříliš známým pyramidám a pyramidovým komplexům po celém světě. Věděli jste, že pyramidy se nenacházejí jen v Egyptě, ale opravdu na všech kontinentech? V knize se dozvíte plno podrobností o pyramidách na Mauriciu, Kanárských ostrovech, na Sicílii, Egyptě, Núbiji, Číně, Peru, Bolivii, několik kapitol se věnuje samozřejmě také májským pyramidám v Mexiku, kromě toho se můžete dočíst o pyramidách na Salvadoru, Guatemale, Belize, v Řecku i Římě, na Sardinii, v Mezopotámii, na území USA, v Indii, Indonésii, Kambodži, v Pacifiku a Korei.

Druhá část knihy se podrobně věnuje pyramidovému komplexu v Bosně u města Visoko. Dozvíte se nejdůležitější výsledky z vědeckého a archeologického výzkumu, na kterém se podílí vědci z celého světa, a závěry mezinárodních vědeckých konferencí. Všechny vědecké interdisciplinární výzkumy jednoznačně potvrzují, že kopce u Visoka jsou lidskou rukou postavené pyramidy, nikdo však neví, za jakým účelem a jakou civilizací byly vytvořeny.

V e-shopu máme také další zajímavé knihy o pyramidách a posvátné geometrii

Napsat komentář