Obchodní podmínky

Objednání zboží

Zboží lze objednávat prostřednictvím:

  • prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu: ladirna.cz
  • e-mailu: info@ladirna.cz
  • telefonu +420 777 691 046 (Po – Pá: 11:00 – 18:00)

Všechny ceny jsou konečné, provozovatel je plátcem DPH.

Soukromé / Firemní objednávky

Veškeré zboží je možno objednávat bez předchozí registrace e-mailem nebo telefonicky. Pokud se zákazník zaregistruje tak i přímo z www stránek, v tomto případě musíme znát pro úspěšné dokončení objednávky Vaše kompletní kontaktní a doručovací informace jako je především jméno, příjmení, celá adresa, telefonické spojení a e-mailová adresa. V případě, že je objednávka „firemní“, musí obsahovat: i obchodní název firmy, IČ, DIČ, přesnou adresu a jméno objednávajícího.

Doba dodání

Obvyklá doba odeslání objednávky, pokud je vše skladem, bývá v rozmezí 1-3 pracovních dní. Naši skladníci dělají vše pro to, aby odesílali co nejdříve, ve výjimečných případech se může protáhnout.

Doprava, platba a poštovné

Ceník poplatků za dopravu zboží dle způsou platby, převzetí a způsobu doručení je uveden v sekci „Doprava a platba“ a při procesu objednávky.

Heuréka – ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Převzetí zboží / doručení zboží / zpětný odběr

Objednané zboží je doručeno poštou po celé ČR, Slovensku a státech EU. V případě osobního odběru nás prosím předem kontaktujte. Po dohodě je zboží možno převzít i o víkendech či svátcích.

Zboží zasílané poštou či přepravní službou si při převzetí řádně prohlédněte a zkontrolujte – především není-li obal poškozen. Na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození obalu, které mohlo přejít až na zboží, nebude brán zřetel. Pokud je obal poškozený, zásilku nepřebírejte a ihned reklamujte u dopravní služby!

Záruka

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Prodejce plně odpovídá u nového zboží za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku, a to po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Prodávající se zavazuje, že kupujícím dodává zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR. Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba 24 měsíců.

Reklamace

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu o které rozhoduje prodejce. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace. Kupující může požadovat také slevu. V tomto případě bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat.

Zboží máte možnost po předchozí domluvě doručit k reklamaci osobně, poslat poštou nebo přepravní službou (v žádném případě ne na dobírku !). V případě zasílání je kupující povinen zboží zabalit tak, aby nedošlo k jakémukoliv poškození ! Na reklamace vzniklé např. při přepravě nebude brán zřetel ! Takovéto zboží nepřebírejte. Reklamované zboží musí být čisté a nepoškozené (samozřejmě kromě případné reklamované vady). Reklamační doba začíná běžet dnem doručení reklamovaného zboží na naši adresu.

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu
4) doklad nebo kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Kupující má právo podle zákona č.89/2012 sb., občanský zákoník odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.

Vrácené zboží zašlete jako zpětný balíček Zásilkovny, poštovné platíme my. Kód pro odeslání sdělíme na vyžádání.

Nebo se stavte osobně po předchozí domluvě. Po obdržení takto vráceného zboží prodávající zákazníkovi po kontrole zboží, vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet či složenkou na adresu a to ve lhůtě 14ti pracovních dnů. Kupující nese náklady s vrácením zboží. Neposílejte zboží na dobírku! Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží dodané na zakázku nebo upravované na míru, dle přání kupujícího.

Koupě zboží, kde je kupujícím podnikatel/firma se neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem, a v tomto případě nelze od kupní smlouvy odstoupit. Prodejce si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy. Zaplacená záloha či celá částka se v tomto případě vrací zákazníkovi v plné výši. Prodejce nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděným dodáním zboží nebo nedodáním zboží.

Ochrana osobních dat

Kompletní infromace o ochraně osobních údajů jsou zde: http://ladirna.cz/ochrana-osobnich-udaju

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách energator.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Provozovatel

ExHomines.Art s.r.o
Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4-Michle, Česká republika
Spisová značka: C 306476 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 07727984