Osho: Spřátelte se se stromem

Spřátelte se se stromem

Najděte si nějaký strom a mluvte k němu, dotýkejte se ho, objímejte ho nebo se vedle něho posaďte a dejte mu pocítit, že jste dobrý člověk a nechcete mu ublížit. Postupem času mezi vámi vznikne přátelství a vy poznáte, že když k němu přicházíte, okamžitě se mění. Na jeho povrchu budete vnímat pohybující se energii, a když se jej dotknete, bude šťastný jako dítě či milovaná osoba. Budete moci vycítit spoustu věcí.

Když budete smutní a přijdete za stromem, zjistíte, že smutek vás v jeho přítomnosti rychle přejde. Pochopíte, že jste na sobě závislí – vy můžete obšťastnit jeho a on zase vás. Poznáte, že na sobě závisí všechno na světě. Této závislosti říkám Bůh.

Z knihy Osho: Oranžová kniha. Meditační techniky

Oranžová kniha známého duchovního gurua Osha je kniha plná jednoduchých a účinných meditačních technik a cvičení. Oranžovou knihu i další Oshovy knihy můžete koupit v našem e-shopu zde.

Napsat komentář