V poslední části knihy Posvátná geometrie platonských těles, o které jsme před časem zveřejnili toto video, je řízená meditace zasvěcení v Síních Amenti. Na jedné akci jsme tuto meditaci provedli, za úžasného doprovodu tibetských mís a zvonků v podání Jany Reme.

Co jsou to Síně Amenti?

Síně Amenti se nacházejí v jiné dimenzi v nitru Země. Celosvětově existuje v nadpozemské i podzemní úrovni mnoho světelných míst a zasvěcovacích síní, kde můžeme potkat světelné bytosti, mistry a vzestoupené existence, abychom od nich získali zasvěcení do vzkříšení a života. Pro mě jsou Síně Amenti ty největší a nejpůsobivější ze všech síní světa.

Po eony zde byli zasvěcováni všichni mistři a mistryně světla a všichni vzestoupení mistři. Nejde o síně ve skutečném slova smyslu, ale o obrovské volné prostory s různými vibračními oblastmi. Vědomě jsem do nich vstoupila, abych získala různá zasvěcení, a zde vám vedle všeobecných informací předávám vlastní zkušenosti a dojmy. Tváří v tvář Síním, jež obsahují, odhalují a stráží mystérium Květu života, se cítíte jako nepatrná, přesta však jedinečná světelná jiskra v univerzu.

Cesta vede přes dvanáct zasvěcovacích chrámů na břehu Nilu, v nichž musí člověk zharmonizovat části své osobnosti. Třináctá zasvěcovací síň, poslední a největší, je Cheopsova pyramida. Spojuje nás přímo s kosmem a Síněmi Amenti.

Z knihy Posvátná geometrie platonských těles

Meditace zasvěcení v Síních Amenti

Tato meditace je velmi hluboká, trvá 97 minut. Dopřejte si dostatek času, lehněte si na záda na klidné a tiché místo, přikryjte se přikrývkou a doporučuji pustit si meditaci do sluchátek.

Své zážitky s meditací můžete sdílet v komentářích dole nebo na e-mailu chrisantem@ladirna.cz.

Napsat komentář