WhatsApp / Signal: +420 777691046

Další výsledky...

Generic selectors
Přesná fráze
Hledat v názvu
Hledat v obsahu
Post Type Selectors

Karty posvátné geometrie pro vědomý život tady a teď 1: Poděkování, Úvod, Co je to posvátná geometrie?

Milí přátelé,

v prosinci jsem vydal spolu s Mae Sarou (Pavlem Pražákem) Karty posvátné geometrie pro vědomý život tady a teď. Postupně zde na stránkách Ladírny chci publikovat celý text knihy.

Pokud si chcete zakoupit naše dílo, sadu 55 karet posvátné geometrie, knihy a krásnou krabičku, karty jsou k zakoupení zde.Karty posvátné geometrie pro vědomý život tady a teď – 1. část

Text: Chrisantem Macháček
Ilustrace: Mae Sara

Vydává Pavel Pražák – Nakladatelství Magda v prosinci 2017

ISBN 978-80-906951-0-8

Články a videa o Kartách posvátné geometrie pro vědomý život tady a teď

Po téměř dvou letech tvoření vám s radostí nabízím k zakoupení novinku, výkladové karty posvátné geometrie. Jedná se o 55 karet s 55 symboly posvátné geometrie a knížku, kde naleznete významy každé karty a úvodní kapitolu o tom, co je to posvátná geometrie a jak se s ní více a hlouběji propojit. Celou sadu doplňuje praktická krabička, kam se krásně vejde knížka i karty. Celou sadu si můžete koupit zde.

Poděkování

Děkuji, že mohu prozkoumávat tajemství Vesmíru prostřednictvím posvátné geometrie a šířit ji dál.

Děkuji, Míšo T., za to vše, co jsme spolu zažili, že jsi mi pořád nablízku, že díky Tobě mohu zakoušet, co je to Láska bez hranic prostoru a času. Děkuji vám všem, duchovní průvodci, že mi pomáháte rozpomínat se na to, kdo jsem, co jsem a proč jsem tady.

Děkuji, mé milé rostlinné souputnice, především Matko Ayahuasco a Ibogo, za veškeré léčení, učení, vhledy a inspiraci a všechna ta hluboká setkání, která přesahují rámec naší běžné reality. Děkuji Ti, Mae Saro, tak krásně jsi vtiskl život tvarům, symbolům, obrazcům a tělesům na kartách, bez Tebe by tento projekt nemohl vzniknout. Děkuji vám všem, milí přátelé známí i neznámí, že společně můžeme růst a obohacovat se navzájem.

Děkuji!

Chrisantem

Krásné Bytí tady a teď, milá přítelkyně, milý příteli!

Vítej ve Vesmíru vědomého života s posvátnou geometrií. Dostávají se ti do rukou tyto karty a výkladová knížka, blahopřeji. Věz, že pomocí nich můžeš objevit hluboký význam a smysl sám sebe, svého života i celého Vesmíru.

Posvátná geometrie ukazuje pomocí jednoduchých geometrických forem, tvarů a vztahů, podle jakých principů je (s)tvořeno vše, co existuje. Ukazuje pravou podstatu naší reality na všech úrovních. Mluví k nám jazykem oproštěným od konkrétních objektů, mluví k nám jazykem jednoduchým a hlubokým zároveň.

Můžeš zjistit, uvědomit si a naplno prožít, že ty sám jsi tvůrcem svého života, že ty sám jsi (s)tvořitelem, který neustále – okamžik za okamžikem, v každém tady a teď – tvoří vše, co jsi, i vše, v čem žiješ.

Od srdce k srdci

Chrisantem

Na stránce ladirna.cz/karty průběžně zveřejňuju další doplňující obsah týkající se těchto karet posvátné geometrie – například videa s meditacemi a ukázkami výkladu.

Uvítám, když mi své zkušenosti, dotazy a připomínky ke kartám i knize napíšeš na mou e-mailovou adresu chrisantem@ladirna.cz. Můžeš napsat, jak se ti líbí, nebo nelíbí, jak tě to s nimi baví, či nebaví.

Další mou tvorbu – především videa a články na různá témata – publikuju na webu ladirna.cz, v e-shopu je tam možné zakoupit mnoho posvátno-geometrických produktů. V kalendáři akcí jsou vždy aktuální pozvánky na semináře, přednášky a další setkání, která právě pořádám či spolupořádám.

Co je to posvátná geometrie?

Posvátná geometrie je podstata Vesmíru vyjádřená v jednoduchých symbolech, obrazcích a geometrických útvarech. Na základě toho, že zkoumáme vztahy mezi různými čárami, tvary, barvami a symboly, zkoumáme vlastně energetické vztahy a principy všeho, co existuje, i neexistuje. S posvátnou geometrií můžeme pochopit a prožít Vesmír. Můžeme zjistit, co za „tím vším“ vězí.

Posvátná geometrie jsou univerzální vesmírné kódy, které promlouvají zároveň k naší Duši, k naší Duchovní podstatě, jak jí také někdy říkám, a zároveň naše mysl, naše mentální složka, se má čeho chytit, na co koukat, různé vztahy v nás vyvolávají určité emoce.

Tím, že začleníme posvátnou geometrii do svého života, může docházet (a často také dochází) k mnoha příjemným (až velmi příjemným) jevům. Například:

  • Obrazce a symboly posvátné geometrie mají v sobě energii, která dalece převyšuje plochu obrazu. Energetizují a harmonizují prostor, kde jsou umístěné, ať už se jedná o místnost, byt, dům či auto.
  • Je prokázáno, že posvátná geometrie nejrychleji harmonizuje vodu do její přirozené pravidelné krystalické struktury. Harmonizace vody ze sklenic a karaf s Květem života na dně je potvrzena i laboratorními výzkumy. Například voda ve speciálně navržených nádobách s Květem života ve tvaru podle Fibonacciho posloupnosti se vrátí do svého přirozeného harmonického stavu již za tři minuty. Již za tři minuty chutná znatelně jinak a lépe.
  • Možná máš plno otázek týkajících se smyslu fungování Vesmíru, společnosti, historie lidstva a svého místa v tom všem. S posvátnou geometrií a tématy, které s ní souvisí, se všechny otazníky rozplynou, vše najednou začne dávat hluboký smysl a zapadat do sebe na každé úrovni, na kterou se zaměříš.
  • S posvátnou geometrií se rozvíjí tvé schopnosti, talenty a kreativita. Začneš se rozpomínat na své přirozené schopnosti, na které jsi během dlouhých let a životů pozapomněl. Mezi takovéto schopnosti řadím např. vnímání a cítění energií, schopnost léčení, telepatie, telekineze a jiné. Tyto schopnosti nejsou ve světle posvátné geometrie nadpřirozené, ale přirozené, máme je všichni a postupně se na ně rozpomínáme.
  • Díky posvátné geometrii je možné obnovit vědomý vztah se svou Duchovní podstatou. Přichází vědění, ne víra, že v každém okamžiku jsme na správném místě a děláme to nejlepší, co můžeme v dané chvíli dělat, bez pochyb a výčitek.
  • Začnete cítit a vnímat propojení s celým Vesmírem (Otcem Nebem i s Matkou Zemí). Může se začít rozvíjet schopnost komunikace s různými bytostmi na jiných planetách nebo úrovních života (tzv. channeling), může se u vás také objevit dříve tolik neprojevené propojení s přírodou, stromy, rostlinami, zvířaty, ale také pravděpodobně zpozorujete, že jste mnohem empatičtější i k jiným lidem.
  • Když kreslíte či malujete posvátnou geometrii, nebo se na ni jen díváte, obvykle je ve dvou rozměrech, v ploše. Ale představujete si, že je daný obraz prostorový, ve třech rozměrech prostoru, ve třech dimenzích. Ze dvou rozměrů se stávají ve vašem vědomí (v představě vašeho mozku) rozměry tři. Vše je propojeno a sesynchronizováno, a tak se na úrovni celé naší bytosti děje obdobný proces, kdy ze třetí dimenze, ve které jsme až donedávna fungovali, přecházíme více a více, rychleji a rychleji, vědoměji a vědoměji do dimenze čtvrté. Rozvíjí se tak naše tzv. multidimenzionalita.
  • Posvátná geometrie má v sobě harmonické frekvence a poměry. Když tyto harmonické poměry začleníte do designu výrobků, ať už se jedná o vzhled krabičky, domu nebo auta, všem se to přirozeně líbí, často ani neví proč.
  • Posvátná geometrie má schopnost léčit fyzické, psychické či emocionální problémy a nemoci. Je opravdu velmi mocná. Dokáže dodat buňkám chybějící informaci harmonie a souladu. Každý obraz posvátné geometrie je přirozeně harmonický, pravidelný, souměrný. Tuto souměrnost předává všemu kolem, tedy i buňkám s informací nesouladu.

Když to vše shrnu, život s posvátnou geometrií vede k harmonii, souladu, štěstí, vědomému životu na všech úrovních Bytí.

Možná to zní až neuvěřitelně, ale jsem přesvědčený, že pokud mi nevěříš hned teď, tak po nějaké době života s posvátnou geometrií mi dáš za pravdu. Také se můžeme podívat ještě z jiného pohledu, co je to posvátná geometrie:

Propojenost matematiky, hudby a (posvátné) geometrie.

Všechno, co existuje, je energie – k podobným závěrům nás vedou duchovní a náboženské směry ze všech historických a kulturních oblastí, i současná věda se k podobnému konstatování blíží, zejména kvantová fyzika. Jen se této energii říká různě – někde Bůh, jinde Vesmír, jinde Duch, Absolutno atd. Na pojmenování nezáleží. Tato jedna energie se projevuje různými způsoby a můžeme ji vnímat různými smysly s různou kvalitou, dává nám tedy různé prožitky. Všechno je propojené, vše je v dokonalé Jednotě.

Čistá energie jako taková jsou čísla. Matematika. Čisté vztahy. Každé číslo má svou unikátní energii, vibraci. Číslo je projevením energie bez hmoty, bez času a bez prostoru.

Hudba a zvuk je projevením energie v čase. Hudba existuje jen v daném konkrétním omezeném čase a pak zaniká. V jiném čase ji musíme znovu vytvořit, abychom ji mohli cítit, vnímat, zažívat. Je nefyzická, nehmotná, nemůžeme ji spoutat, můžeme ji jen vyslat, vytvořit a pak nechat být.

Geometrie je naproti tomu energie projevená v prostoru. Geometrie existuje mimo čas, pouze v prostoru, ať už ve dvou rozměrech (na ploše), nebo v trojrozměrné podobě (když se jedná o prostorová tělesa). Geometrie je věčná. Kružnice, trojúhelník nebo například krychle existují pořád, věčně, bez omezení časem. Čistá geometrie, například čtverec, je idea existující v ideálním prostoru. K takovému prostoru však zde na Zemi nemáme přístup, my existujeme (zatím) ve fyzické hmotě.

My, lidé, existujeme ve hmotě, ve fyzickém světě na fyzické planetě. Fungujeme v čase i prostoru. My, lidé, stejně jako ostatní fyzické věci a bytosti, jsme tedy složením hudby i geometrie a také samozřejmě čísel, čistých vibrací energie. Hmota je dokonalým propojením času, prostoru a energie.

Pokud se chceme dostat k pravé podstatě reality, samotné energii, můžeme na to jít několika způsoby – můžeme zkoumat a poznávat čisté matematické vztahy bez času a prostoru, nebo můžeme praktikovat a poslouchat hudbu – energii v čase bez prostoru, nebo můžeme jít cestou geometrickou a zkoumat jen samotný prostor bez časového vlivu. Pak tomu říkáme obvykle posvátná geometrie, protože nám jde o proniknutí a náhled do nejhlubších hlubin Vesmíru a sebe sama, posvátné propojení. Ještě zbývá poslední možnost, zkoumat kompletní spojení času i prostoru, tedy fyzický svět, v jakékoliv specializaci – ať už přírodní vědy, historie, společenské vědy… Je na každém člověku, aby si vybral, která cesta, který způsob je jeho osobě nejbližší.Úryvek z knihy: Karty posvátné geometrie pro vědomý život tady a teď

Text: Chrisantem Macháček
Ilustrace: Mae Sara

Vydává Pavel Pražák – Nakladatelství Magda v prosinci 2017

ISBN 978-80-906951-0-8

Články a videa o Kartách posvátné geometrie pro vědomý život tady a teď

Po téměř dvou letech tvoření vám s radostí nabízím k zakoupení novinku, výkladové karty posvátné geometrie. Jedná se o 55 karet s 55 symboly posvátné geometrie a knížku, kde naleznete významy každé karty a úvodní kapitolu o tom, co je to posvátná geometrie a jak se s ní více a hlouběji propojit. Celou sadu doplňuje praktická krabička, kam se krásně vejde knížka i karty. Celou sadu si můžete koupit zde.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *