Kamarád František Hrdý komunikuje s energií Gira. Sešli jsme se 15. ledna a natočili dvě videa. První část je v samostatném článku: Gira: To, čemu věříš, vždy můžeš změnit…, druhá část zde:

Přepis druhé části channelingu

Gira: Máš nějaké další otázky?

Já: Třeba… Jak byste se nám představili? Jste bytosti s nějakým fyzickým tělem? A jak to vypadá u vás, tam, kde jste?

Gira: Děkuji za tuto otázku.

Tam, kde jsem, není vtělení. Vidím se ve všech podobách. Jsem Fandou. Jsem svým minulým já. Jsem svým budoucím já. Jsem těmi, kdo mě obklopují, těmi, kdo mě obklopovali. Mé vědomí dosáhne do všech pravděpodobností, která jsou pro mě relevantní. Co pro mě není, není. Ale vše se mění. Co bylo, upadá v zapomnění. V detailech se mění. A tak změna probíhá nyní. Promítám se tam – zaměřuji svou pozornost tam, kde toužím zaměřená být. A nejen v tom, co vnímáš, nejen v tomto těle. Vše existuje tady a teď, tedy i to, co nejsem. Jsem jen tím, co pro mě není.

Já: A jak můžeš být i tím, co nejsi? To nechápu.

Gira: Jsi prostor, prostornost. V tvém vědomí probíhají změny, ale tam kde není čas, není ani změna. Tam, kde není čas, nic nezaniká. Vše existuje stále. To, co se mění ve tvém vědomí – tvé pozornosti – protože vědomí je vše, pozornost je přesnější termín. Tam probíhá prožitek, tam jsem Gira. Ale jsem i Hadarashta – rozšířená o vše, čím bych mohla být, a v tom nemám omezení. A tak se stávám tím, čím jsem nebyla a opouštím to, čím jsem byla a přesto pořád jsem vším.

Já: Mluvíš o sobě v ženském rodě – jsi žena? Nebo ženský aspekt?

Gira: Převážně ženská energie – pečující, dávající oporu, vyživující. Tak vnímám sama sebe ve všech podobách, kam zaměřuji svou pozornost. Všechny bytosti ve Vesmíru mají tuto možnost, tuto kapacitu, být sám sobě milujícím Bohem, tedy vidět Boha vně jako dokonalého, nesoudícího, dovolujícího vše, milujícího, podporujícího, starajícího o vše. Tak jako Slunce dává světlo bez výjimky všemu a všem, nechává růst plevelu i voňavým květinám, takový je Bůh, takový pro tebe může být. Takový je Zdroj – Slunce – a každá hvězda je odrazem bezpodmínečné Boží Lásky, neomezené nekonečné Lásky Zdroje.

Není peklo, není hřích, ale máš plnou svobodu vyjádřit své pocity tímto způsobem. Bezpodmínečná Láska dovolí věřit, že není bezpodmínečná. A tak dává svobodu všemu a všem vyjádřit se jakýmkoliv způsobem.

Co pro mě není, jsou jen nekonečné možnosti. I vaše vědci už to vědí. Vakuum obsahuje nekonečně možností. Vakuum obsahuje nekonečně informací. A jak se vibrace těchto informací překrývají, dávají ti svobodu soustředit se jen na jedinou z nich. A tak z toho, co není, pro tebe vzniká to, co je, skrz tvé soustředění. Ostatní možnosti, ostatní pravděpodobnosti se vzájemně vyruší a jsou pro tebe neviditelné.

Já: A jak si vybrat tu možnost, která je nejlepší v tom okamžiku?

Gira: Nejlepší je pro tebe to, čemu věříš, že je nejlepší. Jdi cestou nejmenšího odporu. Nej…

Já: Největší radosti…

Gira: Největší radosti, nejmenší tíže. Nemusíš se překonávat, nemusíš bojovat sám se sebou. Zaměř se na to, co je tady a nyní, a ze všech možností, které se ti nabízejí, si vyber tu, která v sobě obsahuje nejvíce nadšení. Anebo tu, což je většinou zároveň, ve které je pro tebe nejsnadnější v daném okamžiku jednat. V plné důvěře, že děláš to, co máš dělat. Bez vztahu s jakoukoliv budoucností.

Já: Jasně, být tady a teď, naplno přítomný, to je asi nejlepší.

Gira: To je to, čím jsi, to je bezpodmínečná Láska. Věnuj pozornost tomu, co vytváříš v každém okamžiku, ne tomu, co není, ne tomu, co by mohlo být, ale tomu, co právě teď pro tebe je. Protože to, co pro tebe je viditelné, to, co ti přichází na srdce, je pro tebe právě teď relevantní. Z toho můžeš čerpat nejvíce informací, které jsou pro tebe v daném okamžiku užitečné. Z toho můžeš čerpat největší zisk, největší růst, z toho, co je teď, teď, teď.

Neříkáme neplánuj, ale plánuj svobodně, bez lpění, trvání na tom, že plán musí vyjít. Když nevyjde, raduj se, dostal jsi ještě lepší variantu než kterou obsahovaly tvé plány. Protože vždy vytvoříš jen to, co je pro tebe v daném okamžiku užitečné – nejužitečnější jak je možné, jak věříš, že je možné. I když se vztahuješ k minulosti, přemýšlej o ní jako o příbězích, které se staly někomu jiného, protože tam nejsi, jsi tady, jsi tím, kým jsi právě teď. Tím, kým jsi byl, už nejsi. Osvoboď se od tíže minulosti. Nemá na tebe žádný vliv, jen ten, který připustíš, aby měla. A tak připouštěj ve své představivosti a uzři, kam vede minulost, jakou vytváříš, do jaké budoucnosti, do jakých stavů vědomí, do jakého stavu bytí, a je-li ten stav úzkostný, není to ten správný výklad minulosti, jaký bys chtěl mít. Minulost je tedy inspirací, ale v budoucnosti hledej jenom radost.

Já: A je budoucnost nějak pevně daná?

Gira: Není! Budoucnost, tak jako minulost, vytváříš právě zde, a není.

Já: A je možné předpovídat budoucnost?

Gira: Je možné vidět, čemu věříš, že tvá budoucnost bude, a tak předpovídat svou budoucnost. Ale vždy s plnou mocí ji změnit a vidět ji jinak. A už tím, že ji vidíš, už tím, že sdílíš svou představu budoucnosti, ji měníš. Vidíš ji proto, aby ses uvnitř vyjádřil k tomu, zda takovou chceš, zda ti slouží, zda ti slouží takovou vytvářet. Můžeš se sám sebe zeptat na přesnou podobu své budoucnosti v aktuálním okamžiku. Vytváříš tak časovou lini, ale tebou prochází nekonečně mnoho takových linií. A tak pokud se něco neshoduje s linií, na které sis naplánoval být, na které jsi toužil být…

(Pak už se mi zaplnila paměťová karta, takže další část není natočená…)

 

Komentáře

  • je mi téměř 77 roků a nerozumím z toho ničemu.
    Původně jsem stavař-statik, tj. největší realista, jak myšlením, tak slovem, až ta upřimnost někoho uráží. V mé profesi není místo pro cučesané formality, protože to je nejodpovědnější obor ve stavebnictví.
    Proto díky, ale to pro mne není.
    Ing.František Král, Olomouc

  • Je to skvělé, něco podobného už dávno hledám…cítím, že doba se mění a nabývá na „rychlosti“, záleží jen na nás, jak se vypořádáme s našimi paradigmaty, kterých já osobně mám velmi mnoho…Děkuji za sdílení…moc mi podobná sdělení pomáhají…velmi oceňuji…A.

Napsat komentář