Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství. – Dalajláma

Jeden z nejkrásnejších procesů Života, který každý zná, vypadá třeba takhle: “náhodné” setkání – konverzace – souznění/inspirace/legrace – důvěra – společné zážitky/ vzájemná pozornost = přátelství. Opakováním tohoto procesu s jedním člověkem se z malých přátelství stávají ta velká.

Nuže a pak se občas vloudí hádka jakožto nevyhnutná emoční bouře pročišťující prostor vztahového pole, pokud nedocházelo k průběžnému udržování čisté komunikace. Dalajláma nás jenom nabádá, abychom v momentu intenzivního proudu zůstali bdělý a nenechali se zmást iluzí, že ten chvilkový proud negativních emocí je větší a důležitější než dlouhodobý souladný proud přátelství a právě použili onu energii k jeho konstruktivnímu posílení a nalezení nových dohod, stanovisek či vyjádření a naplnění potřeb.

Co Ty? Kolikpak přátelství v Tvém Životě takhle sílí? 😉

 

Napsat komentář