Minulost byla, budoucnost bude, ani jedno není. Jedno je mrtvé, druhé se ještě nenarodilo. Žijeme teď.

Tak lehce si ten život plyne. Teď, teď, teď… Tady, Tady, Tady… Ty a tahle situace, Ty a tenhle člověk, Ty a tato emoce… Když udržujme mír s přítomností, mír s minulostí se dostaví přirozeně též a tak ji pohřbime a nechme být, jako najvyšší možné dobro dané situace pro všechny zúčastněné s tím, že my jsme udělali to nejlepší, co jsme mohli. A tak máme připravený čistý prostor srdce i mysli na čerstvé vnímání neustále novorozených příležitostí na budoucí cnosti. Toť magie přítomnosti 🙂

Napsat komentář