Vtip: Říše plná ticha, klidu a míru

Žák prosí svého učitele meditace:

„Mistře, vezmi mě prosím s sebou do říše plné ticha, klidu a míru!“

„Když bych tě tam vzal, tak už by to tam přestalo být tiché a klidné…“

Napsat komentář