Velká většina toho, co se učí o naší historii ve školách, je špatně…

Přinášíme vám zajímavý úryvek z knihy Dr. Semira Osmanagiče: Pyramidy světa a bosenské údolí pyramid, kterou si můžete nově zakoupit v našem e-shopu zde.


Podívejme se:

1. Dokonalé vyrovnání celé plošiny v Gíze

10 pádných důvodů, proč nejsou Egypťané stavitelé pyramid v GízeAby mohl být postaven pyramidový komplex s požadovanou přesností, je nezbytné mít vyrovnanou plošinu. Z jednoho konce této „strany“ na konec druhý, na rozloze skoro tří čtvrtečních kilometrů, je rozdíl úrovně menší než dva centimetry! To je laserová přesnost a stavitelská troufalost sama o sobě. Rozměry základny velké pyramidy jsou ještě přesnější. Na více než pěti akrech je rozdíl v úrovni menší než jeden centimetr! Tato dokonalá vyrovnanost překračuje možnosti dnešního moderního stavitelství.

2. Neexistují nástroje, které by byly vhodné na řezání žuly a vápence, ze které jsou pyramidy postaveny

10 pádných důvodů, proč nejsou Egypťané stavitelé pyramid v GízeV Egyptském muzeu v Káhiře je možné spatřit ukázky starověké egyptské pily, zhotovené z mědi a bronzu. Egyptologové tvrdí, že staří Egypťané opracovávali některé kamenné pyramidové kvádry s takovými nástroji. Ale zde narážíme na další problém. Podle Mohsovy stupnice tvrdosti mají měď a bronz tvrdost 3,5 až 4. Tvrdost kamenných kvádrů (vápence) je 4 až 5 a žuly mezi 5 až 6. Nástroje dostupné pradávným Egypťanům by jen poškrábaly povrch vápence a na žulu by neměly žádný účinek.

Ve faraonském Egyptě neexistují archeologické důkazy železných nástrojů. Dnešní nejlepší železný nástroj má tvrdost 5,5 a není vhodný k řezání žuly. K řezání žuly a vápence jsou vhodné jen diamantové nástroje. Nyní si představte, kolik milionů drahých diamantových nástrojů by bylo potřeba na několik milionů kamenných kvádrů použitých ke stavbě pyramidy.

A aby práce byla ještě větší výzvou, všechny kamenné kvádry byly opracovány na všech čtyřech stranách a ne jen z jedné. Závěr je, že pyramidové kvádry byly opracovány nějakou jinou, nám neznámou technologií.

3. Kamenné kvádry není možné zvednout do výšky 100 metrů

10 pádných důvodů, proč nejsou Egypťané stavitelé pyramid v GízeJiž jsem zmínil neřešitelné problémy s přepravou. A jak byly kamenné dlaždice 50-200 tun těžké zvednuty do výšky 100 metrů? Čistou lidskou silou? A jak byly žulové kvádry zvednuty a přesně uloženy na místo, kde může stát jen šest lidí? Egyptologové se vyhýbají těmto odpovědím, protože manévrovat uvnitř pyramidy by vyžadovalo lidskou sílu nejméně dvou tisíc lidí. A dva tisíce lidí se nemůže vejít do malé místnosti.

 

V e-shopu Ladírna.cz si můžete zakoupit pyramidy a energetické zářiče

4. Naprosto přesné umístění kvádrů

10 pádných důvodů, proč nejsou Egypťané stavitelé pyramid v GízeOblast pyramid byla pokryta speciálními kvádry, které byly všechny v průměru těžší než tucty tun. Byly opracovány a instalovány s takovou přesností, že se mezi ně nevejde žiletka. Spojující materiál (malta) nebyl použit.

5. Nejsou stopy po rampě

Možné podoby ramp, pomocí kterých byly prý stavěny pyramidyNázor egyptologů, že byla použita rampa, po které stavitelé táhli kamenné kvádry během výstavby pyramid, otevírá cestu pro další problémy. Rampa, která by vedla na vrchol pyramidy, by vyžadovala 17,5 milionu kubických metrů materiálu. To představuje množství, které je sedmkrát větší než objem pyramidy samotné. Stavba takových ramp by vyžadovala 240 000 lidí již za vlády Cheopse a dalších 300 000 dělníků navíc, kdy dalších osm let by trvalo jejich odstranění. A pak je tu další problém. Kde se nachází tento materiál, po němž nezůstaly na plošině stopy?

A dále, pokud zvážíme návrh egyptologů, tahání kamenů přes rampy by nevyhnutelně poškodilo jejich přesné úhly. Místo toho jsou kvádry nepoškozeny.

 

 

6. Na základech pyramid byly nalezeny sedimenty mořské vody 12 000 let staré!

16344178454_d00a9ca7d8_bDůkaz, že to nebyli Egypťané, kdo postavil tři pyramidy na gízské plošině, byl nalezen na spodní úrovni pyramid. Na jejich základech byly nalezeny usazeniny, pozůstatky poškození vodou a krystalky mořské soli na kamenech. Usazeniny jsou umístěny do výšky pěti metrů od základny pyramidy. Obsahují velké množství mušlí a zkamenělin, jejichž věk byl určen radiouhlíkovou metodou.

Výsledek – usazeniny jsou dvanáct tisíc let staré! Jejich přítomnost může být způsobena pouze přítomností mořské vody a zatopením. Fraonský Egypt nemá žádné záznamy (biblické) potopy, jelikož v jejich čase žádná nebyla. Ve skutečnosti bylo egyptské království založeno osm tisíc let po potopě. Toto jasně dokazuje, že stavby na gízské plošině byly postaveny nejméně před 12 000 lety.

Když Abdullah Al Mamun, syn kalifa z Bagdádu, poprvé vstoupil do pyramidy a vyhloubil před 1 200 lety (820 př.n.l.) chodbu v pyramidě, našel na její základní úrovni pozůstatky soli dva až tři centimetry silné.

Chemický rozbor provedený v minulém století ukázal, že tato sůl pocházela z moře. Toto je další z důkazů, že pyramidy byly postaveny v daleké minulosti (tisíce let před Sumerem, Babylonem a starověkým Egyptem) a pak následkem zvýšení mořské hladiny byly pod vodou. To trvalo do poklesu mořské hladiny a vytvoření pouště.

Zajímají vás pyramidy a méně známé kapitoly z historie lidstva?

Postupně chceme publikovat články a videa o pyramidách po celém světě a dalších méně známých tématech z historie planety, o kterých se ve školách (ještě) neučí. Chcete-li, mohu vás informovat vždy, když vytvořím něco nového:

7. Přesnost stran pyramid

10 pádných důvodů, proč nejsou Egypťané stavitelé pyramid v GízeStrany pyramidy jsou v přesném souladu s kardinálními body. Přesnost je ohromující: 99,99 % (odchylka 0,01 %).

8. Pyramidy jsou také slunečním kalendářem

SfingaVelká pyramida je také slunečním kalendářem. Když je stín na severní straně, slunce je odráženo jižní stranou, přesně tak určíme dny slunovratů a rovnodenností.

9. Rozměry jsou úměrné velikosti a tvaru zeměkoule

10 pádných důvodů, proč nejsou Egypťané stavitelé pyramid v GízeZákladní rozměry velké pyramidy jsou úměrné velikosti a tvaru zeměkoule. Pyramida byla vytvořena v náležitém poměru se zemskou polokoulí, zeměpisná šířka (30 ° sever) a délka (31 ° na východ) jsou důležité body planety, protože právě v tomto bodě se svou délkou a šířkou nejvíce dotýkají země a nejméně moře.

10. Stavitelé pyramid znali matematiku tísíce let před Pythagorem

Stavitelé pyramid znali geometrické proporcí pí – π (3,1415..), fí – Φ (1,618…) a Pythagorovu větu o trojúhelníku, „tisíc let před Pythagorem, nazývaným otcem geometrie“.

 

Kam nás tento výčet stavebních zázraků z Gízy zavede? Proč by pradávní budovatelé začlenili tolik přesných astronomických, matematických, geografických, astrologických a dalších znalostí do kamenných budov? Odpověď na tyto otázky nás konečně posouvá blíže k pochopení účelu stavby pyramid.

Napoleonovo tajemství

Sarkofág v Cheopsově pyramiděV roce 1798 dobývá Napoleon Egypt a se svým doprovodem spěchá k velké pyramidě. Přichází do „královské komory“, požádá své následovníky, aby ho nechali o samotě, a stráví noc na žulovém lůžku. Ráno viditelně bledý a vzrušený opouští pyramidu. Na otázky od svých generálů na svou zkušenost odpovídá: „Kdybych vám to řekl, nikdy byste mi neuvěřili“. Po dvaceti letech v exilu na Svaté Heleně stále neodpověděl na stejnou otázku a své tajemství si odnesl do hrobu.


Toto je úryvek z knihy Dr. Semira Osmanagiče: Pyramidy světa a bosenské údolí pyramid, mezititulky a obrázky vložil Petr Macháček. Knihu zakoupíte v našem e-shopu zde.

Kniha, kterou napsal objevitel bosenských pyramid Dr. Semir  Osmanagić, Ph.D., profesor antropologie na americké univerzitě v Bosně, má dvě části.

V první se věnuje zajímavým nepříliš známým pyramidám a pyramidovým komplexům po celém světě. Věděli jste, že pyramidy se nenacházejí jen v Egyptě, ale opravdu na všech kontinentech? V knize se dozvíte plno podrobností o pyramidách na Mauriciu, Kanárských ostrovech, na Sicílii, Egyptě, Núbiji, Číně, Peru, Bolivii, několik kapitol se věnuje samozřejmě také májským pyramidám v Mexiku, kromě toho se můžete dočíst o pyramidách na Salvadoru, Guatemale, Belize, v Řecku i Římě, na Sardinii, v Mezopotámii, na území USA, v Indii, Indonésii, Kambodži, v Pacifiku a Korei.

Druhá část knihy se podrobně věnuje pyramidovému komplexu v Bosně u města Visoko. Dozvíte se nejdůležitější výsledky z vědeckého a archeologického výzkumu, na kterém se podílí vědci z celého světa, a závěry mezinárodních vědeckých konferencí. Všechny vědecké interdisciplinární výzkumy jednoznačně potvrzují, že kopce u Visoka jsou lidskou rukou postavené pyramidy, nikdo však neví, za jakým účelem a jakou civilizací byly vytvořeny.

 

Autor tohoto článku je Chrisantem Macháček, zakladatel projektu Ladírna, lektor posvátné geometrie a "Školy 137", autor Karet posvátné geometrie pro vědomý život tady a teď, terapeut, přírodní léčitel, fotograf, výtvarník... Také můžete navštívit více osobní web chrisantem.cz, nachází se tam také Herbář rostlin.

Napsat komentář