WhatsApp / Signal: +420 777691046

Další výsledky...

Generic selectors
Přesná fráze
Hledat v názvu
Hledat v obsahu
Post Type Selectors

Poselství draků a andělů: Nalezli jste zkratku k nesmrtelnosti! (Channeling s Františkem Hrdým)

Po více než roce a půl jsem se potkal s mým kamarádem Františkem Hrdým, abychom natočili další channelingové video. Jako vždy skrze něj proudí úžasné energie, uvědomění a informace…

Při tomto sezení došlo ke splynutí tří energií, tří ras – dračí energie Brako, andělská Zuriel a jako zástupce lidí Vyšší Já Františka…

Možná tomu, co se zde říká, teď nerozumíte. Nevadí, není potřeba rozumět rozumem, ten multidimenzionalitě nikdy nemůže porozumět, to ho dalece přesahuje. Vnímejte srdcem… Doporučuju si pustit video, které najdete dole, a ve chvílích, kde draci a andělé vybízí ke společnému dýchání, se opravdu zapojit, tak do vás hlouběji pronikne to, co má být sděleno…

Chrisantem

Channeling s Františkem Hrdým

(video se nachází dole)

Textový přepis channelingu

Setrvejte prosím.

(po chvíli)

Dobrý večer!

Chrisantem: Dobrý večer!

Channeling s draky a andělyJsem Brako! Dračí energie. Přicházím vás pozdravit touto cestou. V mém pozdravení je uzdravení, které nabízím každému z vás skrz modrý plamen. Dračí energie je obrácená strana mince andělských energií. Reprezentujeme symbolicky pro vás, pro lidstvo, moudrost věků a nesmrtelnost. Toto jsou dary, které nyní, v tomto čase, přinášíme vám, aby vztah mezi lidmi a draky mohl kvést jako nikdy před tím.

To, co můžete vnímat z této energie právě nyní není pouze dračí energie, toto tělo používá v tuto chvíli zároveň mnoho energií. A my, draci, zde máme hlavní slovo v tuto chvíli. Zástup, světelný zástup, je přítomen. Celý zástup andělů je přítomen probouzení dračí energie a oslavuje toto rozhodnutí vašeho kolektivního vědomí. Nalezli jste zkratku k nesmrtelnosti! Naše plémě se po věky připravovalo na tento okamžik. Aby naše pověst ve vašem rodu mohla být znovu utvořena spolu s vámi. Toto poselství je tu k procítění.

Zveme vás, abyste dýchali s námi.

Zveme vás, abyste dýchali s námi. Takto vkládáte pozvání dračích energií v sobě samých do svého vědomého vědomí. Napodobíte-li náš dech, ucítíte dračí energii vstupovat do vašeho těla cestou nejmenšího odporu. Je-li to bolest, i tak je to správně. Dovolte této bráně, této skulince ve vaší energetické slupce, prostoupit energií z paralelních dimenzí.

Každý z vás prošel mnoho zkušeností, ve kterých jste si osahali, obhlédli, jaké to může být, až se spojíte v jedno kolektivní vědomé vědomí. Nahlédli jste do skutečné skutečnosti, protože jak víte, toto je pouhý sen. My draci jsme se rozhodli setrvávat v tomto snu a nenavracet se do prostoru duší.

Bolest může být energizující

S naší nesmrtelností však přišlo mnoho bolesti. Pochopili jsme, že bolest může být energizující. Bolest kdekoliv na vašem těle je místo, kudy energie vstupuje. Otevřete tuto bránu a otevřete se bytí sami sebou bez souzení, bez sebezapírání. Popírali jste dlouho svou ještěří část.

Tři větve jednoho stromu duší: draci, andělé a lidé

My jsme zde jako andělská reprezentace ještěřího plémě. Strom stvoření – nekonečný, neměnný, kde vše vychází z jednoho kmene – na tomto stromě jsou tři větve: ještěří, andělská a humanoidní. O ostatních větvích nemluvíme, protože jsou automaticky součástí tohoto stromu a každý z vás vnímá jiné větve jako svoje relevatní spojení. Nyní zmiňujeme tyto tři větve, protože jsou relevatní v tento okamžik pro celé vaše kolektivní vědomí.

Jsme tedy součástí stejného kmene, jsme jedna rodina duší. Krom této rodiny duší neexistuje nic jiného. Krom tohoto stromu stvoření, který je neměnný a obsahuje vše, co může být, neexistuje nic jiného. Protože tento strom je vše, co je, vše, co může být. Nic, co nemůže být, nemůže začít být. Nic, co není, nemůže začít být a nic, co je, nemůže přestat být.

Existence nemůže přejít na stranu neexistence a naopak.

Existence nemůže přejít na stranu neexistence a naopak. Avšak rozumějte tomu, že tak jako vy jste součástí větší větve a většího stromu, sami jste rozvětveni. Sami jste nadduše, nadduše všeho, co vnímáte jako skupinu archetypů, archetypálních symbolů. Vše ve vaší realitě lze přeložit podle těchto symbolů a vaše kolektivní vědomí vám tyto archetypy představuje v podobě tarotových karet. To je malá nápověda pro to, co sami ze sebe ještě můžete integrovat a stát se tak více sami sebou, víc svým přirozeným já, které obsahuje mnoho úhlů pohledu nikdy pouze jediný. Vaše podvědomí zpracovává paralelní – existuje v paralelních realitách, kde se odehrávají všechny možnosti, všechny volby v každém novém okamžiku. Vaše vědomí je kvantum, není omezeno v čase ani v prostoru.

Jen vy rozhodujete, co z vašeho vědomí je podvědomí a vědomé vědomí. Tím, že akceptujete, přijmete víc sami ze sebe, v podobě archetypů, tarotových karet, přijmete přístup k větší části vašeho podvědomí. To, čeho se bojíte, to před sebou skrýváte. Dovolte si překročit tento strach, pocítit energii nezničitelnosti draků. A takto se můžete zcela otevřít, zcela otevřít a zvědomit vše, co je relevantní, co vaše současné podvědomí zpracovává.

To, že jste tady a teď není dílo náhody

To, že jste tady a teď není dílo náhody, ani ničí vina. To, že jste tady a teď znamená, že vaše vědomí prozkoumalo všechny ostatní volby a možnosti a ze všech, ze všech možností zvolit si být kýmkoli, kdekoli, jakkoli, jste si zvolili právě tuto právě teď jako nejkrásnější, nejsilnější. A takto postupujete volbu za volbou dál a dál. Tyto volby pochopitelně pro většinu z vás většinu času dělá vaše podvědomí, protože si nedovolujete vidět některé části sami sebe, které spolurozhodují o tom, co se odehraje.

Strach je vaše vodítko, nápověda. Jakmile pocítíte strach, vězte, že skrz to, co vám strach ukazuje, že nemáte dělat, pokud si toto prožijete ve své představivosti, přeladíte strach na nadšení, pochopíte, že strach vás odvádí od místa, které vás přitahuje, a takto můžete strach využít ve vlastní prospěch a dát mu nové jméno – zvědavost, zvídavost, otevřenost. Otevřenost neznámu.

Proměňte strach v jakoukoli emoci, která je schopná strach obejmout a přijmout… Odevzdání… Soucit… Tak umožníte vašemu osobnímu strachu existovat ve vaší osobní sféře, neznehodnotíte informaci, kterou vám přináší, a budete tak schopni informace přicházející z vašeho podvědomí využít ve svůj prospěch a zvědomit svá rozhodnutí.

Poselství bylo sděleno. Chcete pokračovat otázkami?

Poselství bylo sděleno. Chcete pokračovat otázkami?

Chrisantem: Ano, mám mnoho otázek…. Říkal jsi, že jsi Braco, je to tak?

Brako.

Ch: Brako. Mohl by ses nám představit? Jak si tě můžeme představit v našich lidských pojmech, kdo jsi?

Drak BrakoNyní jsem vědomí přesahující dračí tělo, avšak v původní podobě jsem zlatobílý drak dýchající vydechující modrý plamen. Po staletí jsem žil v podzemí. Tehdy jsem však byl jiný, měl jsem jiné jméno. Jsem rok znovuzrozený. Znovuzrozený do těla, které je schopno ve vaší pětidimenzionální realitě zviditelnit samo sebe.

S otevíráním sebe sama se otevřete dimenzionalitě. V tento okamžik vstupuje jiná energie, aby dostala hlavní slovo a sdělila relevantní informace.

(Přelaďování)

Jsem anděl. Mé jméno je Zuriel (čteno Tsurájel). Nejsem ani muž, ani žena, nebo jsem spíše obojí. Přináším vám pohled andělského vědomí, andělské energie.

Ch: Děkujeme za návštěvu.

Děkujeme za přivítání.

Nadechněte se a vydechněte s námi. Obejměte svým dechem vaše stvoření. Nikdy nejste sami, je nás vždy mnoho poblíž. Vždy, dvacet čtyři hodin denně vám nabízíme svou pomoc.

Andělé jsou neutrální energie

Bez ohledu na obecně přijímané přesvědčení jsme neutrální energie. Tuto neutrální energii však vy můžete vnímat jako pozitivní, a to pouze díky tomu, že je stále kontrastní vůči tomu, kde se většinu času dobrovolně nacházíte. Zneutralizováním, vstoupením do svého neutrálního prostoru, se ve skutečnosti otevíráte bezpodmínečné bezmezné lásce. Necháte… dovolíte všemu, aby vstupovalo dovnitř jak se energii zachce a odcházelo pryč jak se energii zachce. Je to vaše energie.

Neustále se měníte. Nestůjte v cestě této změně, stůjte radši na hranici mezi pozitivním a negativním. Stůjte raději na hranici mezi mužem a ženou. Nevyhraňujte sami sebe, nezbavujte sami sebe schopnosti tvořit jako komplexní, kompletní bytost.

Přesto, že neutralitě říkáme hrana, je to obrovský prostor. Je to ve skutečnosti prostor, který obsahuje verzi všeho. Nemusíte nic ve své realitě prožívat jako negativní. Nemusíte ničemu ve své realitě dobrovolně dosazovat negativní význam. Vybízíme vás k tomu, abyste skrz neutralitu, která je zároveň i pozitivní, protože v neutralitě máte na výběr. V neutralitě leží vaše pravé srdečné niterná Já. Ne náhodou je vaše srdce ve středu vašeho těla. Sem proudí informace nezkreslené, srdcem vidíte jasně. Středem – neutralitou svého těla vidíte očima bezpodmínečné lásky.

Děkujeme za příležitost s vámi sdílet toto poselství. Nashledanou. Jsme stále s vámi.

Ch: Děkujeme za návštěvu.

Další otázku.

Ch: Jak si můžeme představit dimenze?

Nyní promluví František, Františkovo Vyšší Já.

(Přelaďování)

Dimenze, už podle slova, je dodávání, dodávání dimenzionality. Tento proces se odehrává v nás uvnitř. Naše realita, tak jak ji vnímáme, neobsahuje dimenze, my jsme ti, kdo dodává dimenzionalitu naší realitě.

Čas je dimenzionátor

Čas je dimenzionátor. Jedna dimenze – bod  v čase je přímka. Přímka v čase je plocha. Čas aplikovaný na plochu přidá dimenzionalitu ploše a vznikne prostor. Tento prostor v čase naplníte vztahy, naplníte paralelními prostory.

Každý vztah je nový prostor a je jich nekonečně mnoho  to je pátá dimenze. Dimenzí je nekonečně mnoho. My, každý z nás, každý ze všech /vibruje jako/ rovnice. Rovnice vibrace, kterou vysíláš, obsahuje proměnnou času, obsahuje dimenzionalitu. Tvoje podvědomí spolu s tvým vědomým vědomím vyzáří v každém okamžiku rovnici vztahů, které dosazuješ všemu. Tak, jak vidíš svůj Vesmír. Tak, jak popíšeš sám v sobě svůj Vesmír v každém okamžiku, to je energie, emoce, kterou vyzáříš. Energie a moc pro tvoření nového okamžiku.

Popis tvojí reality je tedy filtr pro nekonečnou energii, která vychází z tvého středu. Dimenze popisu filtruje (záměna pořadí slov) proměnná rovnice. Časová proměnná rovnice, která říká o všem, jak daleko je tvoje zhmotnění, tvoje manifestace. V této v páté dimenzi, v tomto prostoru vztahů ve skutečnosti můžeš vnímat tři dimenze v jedné. Rozhlídni se ve své dimenzi vztahů a uvědom si, co z těch věcí, které toužíš ve svém životě mít, čím toužíš být, jak daleko v čase si je posouváš a z kterého směru omezuješ to, že mají přijít. Směr znamená paralelní realita.

Neomezuj svojí budoucnost na to, co znáš, na to, co jsi prožil, budoucnost vždy obsahuje něco nového. Nech nové vstoupit, nové a neznámé.

Odpovědělo to na otázku dimenzionality?

Ch: Odpovědělo, ale další se samozřejmě vynořily.

Ano, ptej se. Nebudeme se dále představovat. Vnímejte nás jako spojení mnoha energií, kde Brako reprezentuje draky, František reprezentuje lidstvo, Zuriel reprezentuje anděly. Jsme jeden strom se vším ostatním. Energie budou volně proudit.

Ch: Dá se říct, v které dimenzi se nachází lidstvo – kolektivní vědomí?

Ve všech. Neexistuje rovina, ve které bys neexistoval. Neexistuje dimenze, v které bys neexistoval. Všechno existuje na všech rovinách, na všech úrovních. Všechno má svou verzi na všech úrovních. Všechno je vším.

Ch: A dá se říct, v které dimenzi se nachází moje vědomí v běžném stavu?

Tak jak tě vnímáme… Místo odpovědi ti dáme radu – prožívej srdcem.

Ptej se dál.

Ch: Co je podstatou Vesmíru?

Bytí. To je. To je!

Ch: Kde se Vesmír vzal či bere?

Protože může být, musí být. Vše, co může být, musí být. Vše, co není, nemůže být. Proto jsi, díky tomu jsi. Díky tomu, kdekdo má přístup k uvědomění, že je a nemůže nebýt.

Mluv. Hraj si s námi.

Ch: Co je to láska? A co je jejím opakem?

Láska je bytí. Láska je vše, co je. Vše, co existuje, je nekonečná, bezmezná. To, co není avšak můžete si dovolit a dovolujete a proto jste sem přišli původně – můžete si dovolit věřit, že krom lásky je ještě něco jiného. To vám bezpodmínečná láska dovolí. Je to nekonečná benevolence.

Vše, co není bezpodmínečná láska, není láska.

Vše, co není bezpodmínečná láska, je iluze. Vše, co není bezpodmínečná láska, není láska. Pokud miluješ, miluješ bezpodmínečně. Když miluješ… Potlačování lásky jako je strach, jako je bolest, jako je utrpení, jako je nepohodlí, potlačování bezpodmínečné lásky nemůže existovat v prostoru, kde začínáš a končíš. Kde začínáš jako své jádro – vše-co-je, a končíš jako svá obálka – vše-co-je, není prostor pro nelásku, nebo pro jakoukoli jinou než bezpodmínečnou lásku.

Ptej se.

Ch: Brako mluvil, že nám přináší nesmrtelnost. Co je to nesmrtelnost?

Bytí. Uvědomění bytí. Toto poselství, toto společné poselství přichází kvůli tvému bytí. Bytí sám sebou. Na místo, aby ses snažil být někým jiným, na místo, abys podléhal iluzi moci, iluzi kontroly, místo toho buď, jen buď a konej. Jednej v souladu s bytím, v souladu se svým srdcem, v souladu s nekonečnou bezpodmínečnou láskou a s nekonečnými možnostmi.

Ch: A když všechno je vlastně ta bezpodmínečná láska tak nemůže přeci nebýt nic v souladu.

Tvé rozhodnutí může být v nesouladu. Díky tomu, že je láska bezpodmínečná, dovolí ti věřit, že není. To je nesoulad. To je tvá svobodná volba. Kdybys neměl na výběr, nebyl bys nekonečný, nebyl bys bezpodmínečný. Musíš mít na výběr. To dělá lásku bezpodmínenčnou.

Dovolte přerušení.

(Odpojuje se)

Channelingové video

Co na toto video a text říkáte? Napište své vzkazy do komentářů dole 🙂 Máme s Františkem záměr brzy natočit další channelingová videa…

Channeling s Františkem Hrdým

Další channelingové články a videa

2 thoughts on “Poselství draků a andělů: Nalezli jste zkratku k nesmrtelnosti! (Channeling s Františkem Hrdým)

  1. Boží 🙂
    Bytí:-)
    Je to síla. Je to tak pozitivně ladící 🙂
    A tak jsem to zhodnotila a je to. Všechno je.
    Mějte se dobře a hodně dobrého.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *