S astrologem Ondřejem Habrem jsme připravili pro ty, kteří se chtějí dostat do tématiky astrologie, čtení a výkladu horoskopu kompletní kurz astrologií pro začátečníky – 21 rozsáhlých lekcí v celkové délce 7 hodin.

Nyní pro vás postupně natáčíme cyklus astrologických přednášek na praktická témata astrologie, které Ondřej Habr přednáší na živých akcích, můžete přijít osobně nebo zhlédnout záznamy těchto přednášek.


Lunární a karmická astrologie

Jedná se o volný cyklus osmi přednášek, které se týkají Luny, Měsíce. Význam Luny v astrologii je značný, ukazuje na celou řadu daností a nastavení. Přitom je možné vidět nejen analytickou rovinu (tedy možnost zjistit životní nastavení), ale i význam pro terapii (ve smyslu definice traumat a stanovení možností jejich kompenzace).

Cyklus je rozdělen na dvě části, přičemž první víceméně definuje a objasňuje základní principy (přednášky 1 až 5), druhá (přednášky 6 až 8) poté dává konkrétní návody, kterak s nimi pracovat.

Nahrávky jsou určené veřejnosti, tedy nejen těm, kteří se astrologií soustavně a aktivně zajímají. Každý má možnost si dohledat a najít, jak Luna “pracuje” pro něj a jeho osobní i rodinný systém. Nahrávky jsou záznamem příslušných přednášek, jsou záznamem často i živé diskuse s účastníky. Protože účastníci hradili vstupné, považuji za adekvátní, aby i případný zájemce o přednášku zaplatil vstup aspoň virtuálně při koupi přednášky. Po registraci má nicméně možnost mě kontaktovat s doplňujícími dotazy. tento bonus vyváží jistě případný hendikep v neúčasti na živé besedě během lekce.

Ondřej Habr

Pro zájemce o tuto tématiku jsou k zakoupení záznamy přednášek v členské sekci – buď každý záznam zvlášť za 200 Kč, nebo všech 8 přednášek za 1 400 Kč. Přednášky budou zveřejňovány průběžně:

  1. Luna v našich horoskopech (30. 5.  2017)
  2. Luna a její charakteristiky (6. 6. 2017)
  3. Lunární uzly (20. 6. 2017)
  4. Černá a bílá Luna (28. 6. 2017)
  5. Luna a rodinné systémy (31. 7. 2017)
  6. Luna v aspektech s planetami (21. 8. 2017)
  7. Luna a základní životní reakce (bude upřesněno)
  8. Luna v tranzitech a progresích (bude upřesněno)

Další přednášky

  1. Astrologie rodiny (31.1.2018)

Předplaťte si celý cyklus přednášek za výhodnou cenu

Záznamy přednášek budou zveřejňovány v členské sekci vždy co nejdříve po datu uskutečnění.

[pm_kurz_order_button id=”34261″]

1. Luna v našich horoskopech

Přednáška, která se týká základních charakteristik Luny jako tělesa, objektu, principu a archetypu z pohledu astrologie i astropsychologie.

(Záznam z přednášky 30.5.2017, celková délka 86 minut)

Ukázka z přednášky

[pm_kurz_order_button id=”34270″]

2. Luna a její charakteristiky

Přednáška, která se týká základních charakteristik Luny jako tělesa, objektu, principu a archetypu z pohledu astrologie i astropsychologie.

Ukázka z přednášky

[pm_kurz_order_button id=”34276″]

3. Lunární uzly

Přednáška o významu lunárních uzlů v horoskopu a našem životě. Z pohledu astrologie, astropsychologie i individuální karmy. Srovnání s Mediem a Immum coelli.

4. Černá a bílá Luna

Přednáška zpracovává a vysvětluje téma Černé (Lilit) a bílé (Selena) Luny jako dvou od sebe neoddělitelných ukazatelů základního životního směřování.

Ukázka z přednášky

[pm_kurz_order_button id=”36259″]

Astrologie rodiny

Přednáška zaměřená na rodinu z pohledu horoskopu. Rodiče a děti, jejich vzájemné pozice, vztahy a ovlivňování, to vše lze vyčíst z horoskopů. Nejen jako téma analýzy, ale rovněž i jako náměty k terapii.

Ukázka z přednášky

[pm_kurz_order_button id=”38632″]