Další osobní údaje a jejich význam (telefonní číslo, SPZ auta, adresa)