Chcete se naučit číst ve své knize života? Poznat minulé životy, vliv předků, prozkoumat svou DNA? Objevit své talenty a poslání? Pochopit jak mít krásné partnerské a mezilidské vztahy? Nahlédnout do možností vaší budoucnosti? Toto vše můžete objevit ve vesmírném internetu ­ v kronice Akáša.

Akáša je dimenze vědomí, kde je uloženo všechno o všem ve vesmíru.
Je to tajemná sféra zápisů, kde jsou uloženy všechny myšlenky, pocity, události všech lidí a celého světa vůbec. Tyto záznamy jsou za určitých okolností zpřístupňovány ke čtení sloužícímu rozvoji či léčení jednotlivců i skupin a mohou se stát cennou pomocí na životní cestě jedince.

V Akáše můžeme prozkoumat naši DNA, negativní vliv předků, poslání, nemoci a jak je uzdravit, možnosti budoucnosti a mnoho dalšího.

Můžeme nahlédnout do minulosti své nebo druhého člověka, samozřejmě s jeho souhlasem, vidět, co se odehrává mezi životy nebo jaký talent a schopnosti mohu rozvíjet, protože kdysi už se mi cosi dařilo, stačí si rozpomenout a začít rozvíjet staré vlohy. Můžeme číst záznamy pro zvířata a také pro budovy, které nás zajímají, můžeme uvidět vztahy, které jsme už kdysi navázali v minulosti a nyní pokračujeme. Při každém vstupu do Akáši nás zalije světlo, které je nesmírně léčivé, dostane se nám pomoci a uvědomění. Toto poznání přináší novou energii, úlevu a pochopení pro situace, které se odehrávají v našich životech. Účinky jsou okamžité, hned se začne řešit daná oblast života.

Na semináři zmiňuji i nejnovější vědecké poznatky, které existenci Akáši potvrzují.

Na semináři se účastníci dozví ­ co jsou to akášické záznamy, pokyny a pravidla pro čtení záznamů a sami se naučí do Akáši vstupovat a léčit tak sebe nebo druhé osoby.

Po semináři s absolventy udržuji kontakt, ráda jim poskytnu radu a pomoc, aby postupně mohli Akášu aplikovat do každodenního života.

Čtení akášických záznamů je obrovský dar, jehož šířením můžeme dopomoci mnoha lidem k plnohodnotnému a štastnému životu.

Instrukce pro účastníky:

písemné potřeby, sešit na poznámky

Cena

1490,-Kč

Lektor   

Kateřina Černá

Kontakt

 www.artofspirit.cz
 xkaterina@centrum.cz
 tel.: 732 404 083

Vstup do Akáši

Datum a čas konání: 16. 4. 2016 10:00 - 18:00

Místo konání:

Filmařská 336/3
152 00 Praha 5
Česká republika

Napsat komentář