Inspirováni indiánským učením a indiánskou cestou se každý měsíc setkáváme ve dny se stejným číslem 1.1,2.2….,abychom se připojili k obřadům,které touto dobou probíhají na různých místech Planety Země.
Sejdeme se v přírodě u prostého ohniště z kamenů,s otevřenými srdci a záměrem se připojit svými modlitbami a myšlenkami a podpořit tak cestu Země a všech bytostí na ní žijících k míru,spolupráci a radostnému a smysluplnému prožívání.

Náš kruh je otevřen pro jakékoli příchozí, jste nám vítáni kdokoli se k nám chcete přidat.
Základem učení a stylu života Hopiú je hluboká úcta a respekt ke všem formám života,soužití v míru a vzájemném respektu.
Do Evropy ho přinesla šamanka Alicia Hamm, která následuje a učí cestu kmene Lakotů a Hopiů.

Jde o společné setkání lidí v kruhu kolem ohně, mužů, žen i dětí. Účast není ničím omezená,důležitý je záměr, důvěra a láska vložená do společného rituálu.

IMG_0792_mOhniště představuje zmenšený medicínský kruh. Dřevo použité na oheň ve tvaru pagody symbolizuje propojení Matky Země s člověkem. Větší obvodová polínka symbolizují muže a jemnější klacíky a chrastí uvnitř symbolizují ženy a děti.
Oheň zapaluje vždy žena z východní strany nebo se zapaluje ze čtyř světových stran březovou kůrou.
Po zapálení ohně se pronášejí modlitby a přání ve směru slunce.

Dokud oheň hoří, prinášíme mu v kruhu modlitby a přání pro uzdravení sebe, druhých i celé planety. Nakonec necháme úplně dohořet uhlíky, darujeme ohni vonné byliny společně s našimi slovy díků a ocenění za všechno, co v životě dostáváme. Dary pro Matku Zemi v podobě bylinek – šalvěje, tabáku…

Oheň se udržuje do svého vyhoření, nové dřevo se nepřikládá. Zůstáváme v kruhu, dokud žhne poslední uhlík. Posvátný popel z ohniště má léčivou sílu, smícháme ho s popelem z předešlých ohňů a každý si může trochu odnést domů.

Vstupné dobrovolné.

Srpnový rituál Hopi ohně

Datum a čas konání: 8. 8. 2015 20:00 - 23:00

Místo konání:

Filmařská 336/3
152 00 Praha 5
Česká republika

Napsat komentář