Je určeno lidem, kteří mají upřímný zájem o duchovní život a o setkání s nevšedním yogínem staré školy, který přináší starobylou yogu přizpůsobenou evropské mentalitě dnešní doby. Celé setkání bude spontánní a bude probíhat v angličtině, tlumočené do češtiny. OMMMGuru

Bhajan, satsang a volné diskuze na základě otázek a odpovědí

Meditace pro Mír a Světlo, pro sjednocení sil

LakshpatiNath přináší Darshan (ze Sanskrtu – Uzření Boha) – obnovení a otevření cesty pro spojení se s Božským Světlem skrze Bhajany, Satsangy, Meditace, Nauku o Vědomí těla a jeho energie, Svara Samhita Yogu, tanec,diskuze a soukromý rozhovor, jež je příležitostí dostat pomoc či radu přímo od Boha na základě naší jedinečnosti.

LakshpatiNath zasvětil svůj život studiu yógové tradice GorakshNatha. Strávil 15 let se svým duchovním Mistrem a dostal za úkol přizpůsobit starodávné spirituální kořeny Yogy evropské mentalitě a kultuře.

Slovníček

Satsang

(ze Sanskrtu – přítomnost Pravdy či posvátné setkání příznivé k pocítění Božské přítomnosti )

Channeling s Bohem, účastníci satsangu mohou klást otázky z jakékoli oblasti života a dostanou na ně pravdivou odpověď.

Darshan

( ze Sanskrtu – Uzření Boha )

Obnovení a otevření cesty pro spojení se s Božským Světlem.

Meditace

Díky různým technikám založeným na starodávných neměnných metodách se můžeme dotknout podstaty duality fyzických a duševních světů a spočinout v klidném světle jednoty.

Zbožná meditace (Archana) – přednes 1008 jmen Shivy, Kali a Lalithy v Sanskrtu. Díky soustředění se na přednes a odpovídání skupiny se naše vnímání osvobodí od mysli a duality a můžeme tak vnímat jemnohmotné světy.

Tichá meditace (Dhyana)

vedená Kriya meditace – poznání našeho jemnohmotného těla a vedení energií uvnitř něj.

Svara Samhita Yoga

Cvičení speciálně vyvinuté pro západní kulturu a mentalitu, které napomáhá překonávat fyzická omezení a bloky, zlepšovat naše zdraví a prohlubovat vědomí těla. Tato yoga se zaměřuje na pět elementů, jejich efekt na nás a uvnitř nás, dále na cvičení s dechem, důkladné napravení držení těla a životního postoje a v neposlední řadě na poznání jak integrovat naši mysl v našem těle, abychom dosáhli celistvého bytí.

Sufijský tanec

Technika, při které se zaměřujeme na vlastní střed a točíme se kolem své tělesné osy. Umožnuje nám zvýšit naši schopnost se soustředit a odlétnout do jiných dimenzí.tanec

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnost přespat na vlastních karimatkách za příspěvek 100 Kč na noc.

Hudební nástroje s sebou.

Příspěvek je dobrovolný. Všechny peníze, které se vyberou, budou použity na pronájem prostor a pro budoucí setkání s LakspatiNathem, materiály pro studium yogy a mnoho dalšího, co nás v Čechách s tímto jedinečným Mistrem ještě čeká.

S případnými dotazy se obracejte na Martinu: 739 677 287

 

Setkání s LakspatiNathem – Bhajan, Satsang, Meditace, Yoga, Sufijský Tanec, Diskuze, Darshan, Léčení…

Datum a čas konání: 18. 9. 2015 - 20. 9. 2015

Místo konání:

Filmařská 336/3
152 00 Praha 5
Česká republika

Napsat komentář