(English below)

martyelisangelaJedinečná událost! Poprvé v ČR a v Praze máme příležitost zažít tzv. „Aktivační dýchání“ – „Activate Breathwork“ s jejími zakladateli Irem Martinem McNichollem a Brazilkou Elisangelou Paes. Více se můžete dozvědět na jejich webu activatebreathwork.com (anglicky). Tato událost často mění lidem životy! Přihlašte se včas, protože počet míst je velmi omezen.

Co účastníci říkají o Aktivačním dýchání?

  • srdce„Změnilo to můj život“
  • „Absolutně ohromující“
  • „Naprosto neuvěřitelné“

Co je to Aktivační dýchání?

Aktivační dýchání je vedený multisenzorický zážitek, který vezme účastníky na hlubokou cestu k jejich pravé vnitřní podstatě a otevírá potenciál pro hloubkové léčení a vnitřní vhledy.

vesmirJe to unikátní metoda, která obsahuje mnoho druhů léčivých praktik, které jsou zhuštěné, doplněné a vylepšené, aby se z ní stal silný všeobsahující nástroj samoléčení.

Všech pět fyzických smyslů se během setkání aktivovuje a stimuluje obrazy, zvukem, dotyky, vůněmi i chutí, což otevírá zvýšené uvědomění a změněný stav vědomí. Spolu s aktivací hlasem průvodců a zapojením pohybu tato metoda obsahuje celé spektrum fyzických i nefyzických zkušeností.

Tato dýchací technika je stejně prospěšná jako podněcující. Aktivační dýchání je jednoduchá a zároveň silná technika, která zpřístupňuje proud energie a životní síly do všech koutů těla rychlým a přirozeným způsobem. Krása této metody spočívá také v tom, že nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti, je vhodná absolutně pro každého, kdo má otevřenou mysl, jiné předpoklady nejsou nutné.

Intimní, interaktivní a všepohlcující setkání trvá 2-3 hodiny a často je pro účastníky velkým životním zlomem.

Setkání je vedené v angličtině s překladem do češtiny.

Místo konání

Centrum Equilibré, Orelská 11, Praha-Vršovice

Vstupné a přihlášení

Vstupné na toto první Aktivační dýchání v ČR je nyní za zaváděcí cenu 400 Kč. Pokud se chcete zúčastnit, vyplňte formulář. Místo máte závazně rezervováno po připsání částky na účet, pokyny k platbě Vám přijdou okamžitě po vyplnění formuláře. V odůvodněných případech můžete platit i v hotovosti na místě, ale závazně si rezervujte místo e-mailem na chrisantem@ladirna.cz.

Kontaktní osoba

Chrisantem Macháček, tel. +420 774 066 101, e-mail chrisantem@ladirna.cz



elisangelamartyFor the first time open to the  public in Prague Activate Breathwork (activatebreathwork.com) with their founders Martin McNicholl (Ireland) and Elisangela Paes (Brasil) will be hosting this special event that has changed peoples lives. Spaces are very limited and offered at a special introductory price of 400 CZ.

What people are saying about Activate Breathwork?

srdce„It changed my life“
„Absolutely mind blowing“
„Absolutely Incredible”

More testimonials here

About Activate Breathwork

Activate Breathwork is a guided multi sensory experience taking the participant on a deep journey to their true inner being and allowing the potential for profound healing and awakening insight.

vesmir2This is a unique modality that draws upon many elements of healing practice which have been condensed activated and refined to make this an all encompassing and powerful tool of self healing.

Each of the 5 physical senses are activated and stimulated through visuals, sound, bodywork, aromas, and tastes allowing heightened awareness and altered states of consciousness. With the use of voice activation and movement this method covers the whole spectrum of physical and non physical experience.

The breathing technique is equally rewarding and challenging, this simple yet powerful technique can open up the flow of energy and life force to all areas of the body in a rapid and organic way. The beauty of this method is that there is no previous experience required, it is open to absolutely everyone. There are no pre requisites other that an open mind.

The intimate, interactive and immersive session lasts from 2 – 3 hours and has been a life changing experience for some.

You can find more info on website activatebreathwork.com.

Place of event

Centrum Equilibré, Orelská 741/11, Prague 10-Vršovice. See map here.

How to come there with Prague public transport? Take metro red line C to station I. P. Pavlova, go out and take tram number 22 and go to stop Čechovo náměstí (10 minut from I. P. Pavlova). From tram stop Čechovo náměstí go back (50 m) and 1st street left to Minská street (on the corner there is a Chinese restaurant), go down and first street right is Orelská. House with red bricks number 11 is your goal 🙂 Press the ring Centrum Equilibré 🙂

Registration for event

Application fee for this 1st event in Prague cost only 400 CZK (15 EUR), you can pay in cash. Please register by e-mail: chrisantem@ladirna.cz, write your name and phone number.

Contact for any questions

Chrisantem Macháček (questions about Prague, traffic etc.), chrisantem@ladirna.cz, Phone/Viber/Whatsapp: +420 774 066 101, Facebook
Martin McNicholl (about session), activatebreathwork@gmail.com, Facebook

Poprvé v ČR! Aktivační dýchání / Activate Breathwork

Datum a čas konání: 16. 10. 2016 19:00 - 22:00

Místo konání:

Orelská 741/11
Praha-Vršovice
Česká republika

Napsat komentář