Zdravím tě poutníče,

těší mne, že ses zastavil na Ladírně, vypadá to, že jsi připraven nabrat nový směr. Tvůj vnitřní kompas tě dovedl až sem a je tedy dost pravděpodobné, že něco hledáš – možná inspiraci k dalším krokům v tvém životě, nebo odpovědi na palčivé otázky, možna toužíš po podpoře, či je tvým záměrem potřeba úlevy – ať už na těle či na duši. Pokud souhlasně přikyvuješ, věř, že tu jsi správně. Nyní můžeš v klidu vydechnout a několikrát se zhluboka nadechnout, dovol tělu se uvolnit a umožni mu se naladit zpět do svého středu.

Ano, tak je to skvělé.

Vítej ve světě nekonečných možností, ve světě plném barev, vůní a zvuků, kde tvá Duše může zažít spontánní radost z prostého Bytí, kde se pohádky a fantazie stávají každodenní realitou. Vstoupil jsi do prostoru, ve kterém je možné si znovu rozvzpomenout na své sny a vyrazit jim v ústrety. Nejprve mi však dovol, abych se představil. Jmenuji se Magilion, a kdybych se měl popsat pár slovy, řeknu, že sám sebe považuji za umělce, přes kterého proudí tvořivá síla života.

Pokud chceš, mohu ti o sobě říct víc…

Už jako malý kluk jsem rád kladl zvídavé otázky a hledal na ně odpovědi. Tato vlastnost mi vydržela dodnes. Umím naslouchat ostatním, vnímat jejich potřeby a poskytovat vhledy do jejich životních situací. Baví mne pozorovat tajuplné děje vnitřního a vnějšího světa a čerpat z nich inspiraci a sílu pro kráčení na cestě každodenním životem. Jsem přemýšlivý a zároveň intuitivně laděný, což mi umožňuje být schopný nahlížet k podstatě životních dějů a chápání jejich vzájemných souvislostí. Miluji přírodu, kde nacházím svou skutečnou podstatu a oddech od hektického shonu světa lidí. Při svých toulkách krajinou vyhledávám převážně stromy, v jejichž korunách rozjímám a zažívám pocit vnitřní svobody. V poslední době se s nimi učím komunikovat, protože cítím jejich velkou chuť se s lidmi spojovat a podpořit nás při hledání skutečného štěstí. Pokud tě více zajímá práce se stromy, přečti si článek s názvem Cesta vnitřní krajinou, kde se dozvíš informace o setkáních, které v Praze organizuji. Rád trávím čas s dětmi, přitahuje mne jejich nevinnost a v ranném věku kulturou často nedotčená vnitřní moudrost, díky které mi připomínají důležité hodnoty jako je láska, sdílení, přítomnost a hravá radost. Nyní připravuji program pro děti od 5 let s názvem Malý Šaman, ve kterém se chci věnovat rozvoji jejich fyzických, mentálních a spirituálních schopností. Ve volných chvílích se věnuji zpěvu, poezii a hře na rozličné hudební nástroje.

Zde si můžeš přečíst článek, který, vypráví o hluboké psycho-spirituální krizi, kterou jsem letos prošel, a díky které jsem se rozhodl konečně následovat vnitřní vedení a uvést v život značku MAGiLION. (odkaz na článek)

Vize

Spojuji protiklady, miluji paradox. Jsem mostem mezi světem lidí a přírody. Mým záměrem je sdílet své zkušenosti a schopnosti pro podporu člověka na cestě za jeho sny. Jsem průvodcem při ozdravném procesu, vytvářím pro něj bezpečný prostor a pomocí šamanských technik, otázek, ticha a z něj přicházejících odpovědí se dotýkám zaprášených strun, čekajících v nitru na rozeznění.

Individuální péče

Na osobních setkáních vycházím z vlastních zkušeností, které doplňuji znalostmi a dovednostmi, jež jsem si osvojil díky studiu a praktikování šamanismu. Dále pracuji s energií, léčivými kameny a esenciálními oleji. V poslední době jsem se začal specializovat na stromy a jejich podporující energii.

Individualní péči nabízím

1) ve formě osobních setkání, kde jsem v roli šamana a za pomocí otázek, naslouchání a šamanských karet tě povedu k vlastní vnitřní moudrosti

2) v podobě účinných relaxačních technik, kde pracuji s šamanským bubnem, léčivou energií, záměrem, esenciálními oleji a drahými kameny

Více se dozvíš v portfoliu služeb ZDE.

Práce se skupinou

Od dubna v Praze organizuji skupinová setkání s názvem Cesta vnitřní krajinou, jejichž záměrem je pozvedávat vibrace našeho hlavního města a všech bytostí, které ho obývají. Účastníci získávají nástroje pro práci se svou vnitřní krajinou, které následně uplatňují při komunikaci s přírodou. Pro více informací si přečti článek Cesta vnitřní krajinou ZDE.

Těším se na společné momenty na cestě a na závěr mi dovolte sdílet báseň, kterou jsem napsal, a která reprezentuje mou vizi

“přijdou ti, kteří již přišli”

volal po naplnění vnitřní mocí
zdál se tak vzdálený
sic o krok dál
celou tu dobu na dosah stál

vědomí vlnilo – okrajem svým
vědomí hladilo – tebe, to vím
vědomí zvolalo – jméno do ticha
v tom jméně schovaná – zvonivá pomlka

když v krajině těla setkali se dva

Kontakt

telefon >>00420724221143
email >> amagiliona@gmail.com
facebook >> www.facebook.com/amagiliona