Milí přátelé,

v prosinci jsem vydal spolu s Mae Sarou (Pavlem Pražákem) Karty posvátné geometrie pro vědomý život tady a teď. Postupně zde na stránkách Ladírny chci publikovat celý text knihy.

Pokud si chcete zakoupit naše dílo, sadu 55 karet posvátné geometrie, knihy a krásnou krabičku, karty jsou k zakoupení zde.Karty posvátné geometrie pro vědomý život tady a teď – 11. část

Text: Chrisantem Macháček
Ilustrace: Mae Sara

Vydal Pavel Pražák – Nakladatelství Magda v prosinci 2017

ISBN 978-80-906951-0-8

První den Stvoření

Dualita, pozitivní a negativní, dobro a zlo, Jednota zdánlivých protikladů, počátek

V celém Vesmíru – alespoň jak my ho pozorujeme – se několik jednoduchých pravidel a principů opakuje donekonečna na všech úrovních; říká se tomu fraktál, fraktálový Vesmír. Abychom si mohli představit, jak vše vzniklo na fyzické úrovni, ve které žijeme, máme k tomu různé nástroje. Jedním z nich je posvátná geometrie s obrazy šesti dnů Stvoření. V každém z nich je ukryto mnoho informací, které můžeme zkoumat a poznávat stejně jako život sám.

Symbol Prvního dne Stvoření nám předává opravdu hodně, pokud jsme schopní v něm číst. Vidíme zde dvě kružnice (případně dvě koule) mající mezi sebou rovnocenný vztah. Z Jednoty, z jednoho kruhu vznikla Dvojnost, Dualita. Světlo a stín, dobro a zlo, mužská a ženská, den a noc, léto a zima, příliv a odliv, narození a smrt, nádech a výdech, nahoru a dolů. Tato Dvojnost se projevuje všude, kam se podíváme. Každá věc má dva aspekty, každá tyč má dva konce, pozitivní a negativní, plus a minus.

Jedna kružnice představuje pozitivní, druhá negativní složku Vesmíru. Jenže: Která je která? Která půlka je pozitivní a která negativní energie? Co je dobro a co je zlo? Nejde to rozlišit. Obě kružnice jsou na stejné úrovni, obě vypadají stejně. Dualitu vidíme, když se díváme kolem sebe, vidíme světlo a stín, ale rozdíl mezi pozitivní a negativní energií nejsme schopni rozlišit. To, jestli je něco dobré, nebo špatné, určuje každý člověk sám. To, co je dobré pro jednoho, nemusí být dobré pro druhého. To, co může být pro někoho ztělesněním všeho zla, je pro jiného to nejlepší, co ho v životě potkalo. Kdo tedy rozliší, co je pozitivní a co negativní?

Dualita má svůj hluboký smysl. Stvoření mohlo zůstat v Jednotě, zůstat navždy jen v jedné kružnici, jen v jedné kouli, ale záměr Stvořitele byl jiný. Chtěl zažít sám sebe. Zážitek, tedy záměr zažít sám sebe, dal vše do pohybu. Abych mohl zažívat sám sebe, musí totiž existovat nějaký vztah – vztah mě vůči něčemu/někomu jinému, a v Jednotě jsem jen Já sám, v Nicotě/Plnotě zároveň.

A tak se Jednota rozdělila ve Dvojnost, Dualitu. Vznikl nový prostor, nový vztah, obrazec, kterému říkáme Vesica Piscis. Jedna plus jedna je totiž vždy víc než dvě samostatné jednotky; vždy vzniká něco navíc.

Pokaždé, když máš tendence k posuzování, k rozlišování na dobré a zlé, vzpomeň na obrazec Prvního dne Stvoření. Uvědom si, že pozitivní a negativní je jen tvým vnímáním, tvůj úhel pohledu. Přijmi Dualitu jako důležitou součást života, díky které může Vesmír zažívat sám sebe v jednotlivých bytostech, tedy i v tobě.

Pokud takto přijímáš Dualitu, přestáváš mít potřebu odmítat jakoukoliv zkušenost, kterou ti život poskytuje. Ať už se děje cokoliv, mohou to být zdánlivě sebetěžší a sebesložitější situace, vidíš obě kružnice zároveň a vnímáš život ve své komplexní celistvosti. Přijímáš všechno a všechny jako součást božské Jednoty. Stáváš se Bohem, kterým jsi nikdy ve své pravé podstatě, nikdy nepřestal být.

 

  • Co je pro tebe dobré a co špatné?
  • Co je pro tebe dobro a co zlo?
  • Kdy zažíváš jednotu protikladů?
  • Prožíváš Jednotu Vesmíru? Cítíš se být Bohem?

Úryvek z knihy: Karty posvátné geometrie pro vědomý život tady a teď

Text: Chrisantem Macháček
Ilustrace: Mae Sara

Vydal Pavel Pražák – Nakladatelství Magda v prosinci 2017

ISBN 978-80-906951-0-8


V e-shopu Ladírna.cz si můžete zakoupit knihy o posvátné geometrii

 

Lukáš Blažej

Milujem zjednotenú teóriu poľa a posvätnú geometriu, zmenené stavy vedomia, flow, šport, cestovanie, radosť, kreativitu a hlboké priateľstvo i mystiku Života, Vedomia, Vesmíru.

Napsat komentář