Jiří Veselý: Světlo čísel (36 karet Kosmické numerologie + knížka)

998 

  • EUR: € 39.9

36 konkrétních číselných karet poukazuje na kosmické principy, jež zrcadlí a odráží jednotlivá čísla. Příběh čísel je doslova fascinující. Součástí je rozsáhlá knížka Světlo čísel, ve které je vysvětlena tzv. Kosmická numerologie.

Není skladem, dostupnost na dotaz (více o dodání a platbě

Katalogové číslo: 8595674200105 Kategorie: , , ,

Popis

Video s Jiřím Veselým o kartách, kódu 144 a kosmické numerologii

Jiří Veselý píše o kartách Světlo čísel

Bylo mi dáno vytvořit nezvyklé číselné karty seberozvoje, které pracují s Kosmickou numerologií.

Kosmická numerologie je stará jako Kosmos sám, protože je jeho nedílnou součástí. Přesto je Kosmická numerologie mezi lidmi úplně novým pojmem, neboť nahlíží na podstatu a význam čísel z nového obohacujícího pohledu. Kosmos obsahuje řád a ten se zrcadlí ve všech jeho aspektech. Čísla jsou nedílnou součástí Kosmu a jeho řádu a nádherně moudrým a duchaplným způsobem zrcadlí základní Kosmické principy, podle nichž Univerzum funguje.

Karty Kosmické numerologie s názvem SVĚTLO ČÍSEL poskytují napojení na tyto základní principy Kosmu. Moudrost Vašeho podvědomí a moudrost Kosmických principů se díky těmto novým kartám nového Věku Vodnáře může stát Vaším každodenním rádcem.

Představte si, že za Vašimi zády stojí moudrost tvůrců Vesmíru a Vy máte možnost se jich kdykoliv na cokoliv zeptat. A představte si, že tato nejvyšší moudrost by byla kdykoliv ochotná Vám co nejmoudřeji poradit. Je to krásná představa. Je to dokonce krásná realita. Tuto možnost máme kdykoliv. Jen to vědět, umět a zasloužit si to.

Pokračujme ještě chvíli v této představě. Jaké odpovědi bychom asi od Moudrosti Univerza dostávali? Nekupuj ten dům? Rozveď se? Do roka bude svatba? Ne takové odpovědi nejsou ani odpověďmi Univerza a nejsou povětšinou ani moudré. Moudrá odpověď inspiruje. Moudrá odpověď motivuje. A přesně takové jsou rady karet Kosmické numerologie SVĚTLO ČÍSEL.

Jedna ze zkušeností, jak se dají karty používat

Jeden mladý muž si v duchu položil otázku, uvolnil se a vytáhnul si jednu kartu z balíčku karet SVĚTLO ČÍSEL. Hlavním principem, který mu karta sdělila, byla dualita. Jeho otázka zněla: co má v životě dělat, aby měl hezký vztah do budoucna se svým malým tříletým synkem. Hlavní odpovědí mu byly principy duality. Karty obsahují odpovědi na mnoha úrovních.  Karta, kterou si mladý muž vytáhnul, obsahovala ve vedlejších odpovědích i to jak, na tuto dualitu má pohlížet. Pořád mu nebylo jasné, jak má uchopit odpověď, která ho naváděla na zpracování duality v sobě samém. Vždyť se přece ptal na vztah se synkem. Použil jsem jeden názorný příklad, na kterém mladý muž pochopil, co  mu karta ve skutečnosti sděluje. Zpracování duality uvnitř nás samotných, to se týká nás všech. Například nemoc. Nemoc je otravná, nechceme ji, chceme se jí zbavit. Takto lze na nemoci nahlížet a takto také na nemoci nahlíží mnoho lidí. Nemoc je však také moudrou řečí těla. Člověče, nevěnoval jsi se dostatečně danému tématu, který ti Vesmír skrze Kosmická zrcadla neustále moudře zrcadlil? Ignoroval jsi to? Dobrá, dalším krokem zrcadlení je zrcadlení skrze somatizaci těla. Nyní Tvoje tělo po tobě žádá tvoji pozornost, tvoji pokoru a tvoje upozadění se.

Ten kdo umí nahlížet na nemoc tímto moudrým způsobem, ten ji nevnímá jako zlo, jako něco za trest, nebo jako nespravedlnost. Ten kdo má v sobě zpracovanou dualitu vnímá obě krajní polohy duality jako protiklady. Tedy proti sobě kladené klady a nikoliv jako dobro na jedné straně a zlo na straně druhé. Takový člověk vnímá například nemoc jako moudrou řeč těla. Takový člověk vnímá, že vše co se děje, tak se děje správně. Nemá smysl se na to zlobit. Má smysl věci vědomě měnit.

V takovém světle se má onen mladý muž dívat na svoji otázku. Taková je odpověď karet SVĚTLO ČÍSEL na jeho otázku, co má dělat, aby měl v životě hezký vztah se synem. Pokud bude na sobě pracovat a bude se učit nahlížet na svět v jeho hlubších souvislostech a uvidí v jeho principech moudrost, pokud nebude tolik odsuzovat, pokud to “špatné a zlé” bude nahlížet moudře, tak se on sám promění takovým způsobem, že skrze Kosmická zrcadla bude jeho svět a svět kolem něj mnohem hezčí. A jeho vztah se synem bude zrcadlit tyto krásné kvality.

Je to krásná a moudrá odpověď. Karty mu neřekly, aby chodil 2x týdně se synkem sportovat, nebo aby s ním dělal to nebo ono. Ukázaly mu, v jakém světle se má podívat na svoji otázku, na sebe sama, na svět.

Mladý muž pochopil. A to i přesto, že je tzv. “nevěřícím Tomášem”. Pochopil, že svému podvědomí může důvěřovat. Pochopil, že základní principy Univerza jsou prostě Univerzální a všudypřítomné a že je moudré se nechat jimi inspirovat.

Takové jsou karty SVĚTLO ČÍSEL. Jsou veskrze tvůrčí a inspirativní, odhalují podstatu a souvislosti.

36 konkrétních číselných karet poukazuje na kosmické principy, jež zrcadlí a odráží jednotlivá čísla. Příběh čísel je doslova fascinující.

Dává to celé nádherný smysl. Ukazuje se, že konkrétní významy konkrétních čísel jsou v podstatě zrcadlením konkrétních Kosmických principů, jejichž archetypy velmi dobře vnímáme na podvědomé úrovni. A právě naše podvědomí zná naše JÁ nejlépe, a právě naše podvědomí určuje, kterou kartu si jakože “náhodně” z balíčku vybereme. Když to vše uvážíme, tak zjistíme, že se při položení otázky můžeme plně spolehnout právě na tu naši “náhodu” při výběru jedné z 36 karet. Podvědomí totiž ví velice dobře, co činí. Využijme toho. Byla by myslím škoda, nechat si unikat mezi prsty tuto bezbřehou moudrost Kosmu a našeho podvědomí. Nechme si poradit naším vlastním moudrým podvědomím.

A nejde jen o rady od našeho podvědomí. Významy a principy jednotlivých čísel na sebe postupně navazují. Nula vypráví o absolutním dokonalém potenciálu, jednička o konkretizaci jednotného záměru, dvojka o protikladných hodnotách, trojka o pozorování, vyvažování a akci, čtverka o nutnosti orientace v daném prostředí …

Tím jak čísla zrcadlí základní principy Kosmu, tak tím nám vyprávějí v Kosmické řeči ten nejvelkolepější příběh o Stvoření. To co nám například sděluje dvanáctka, třináctka a čtrnáctka, to přesahuje všechny hranice lidského rozumového chápání. Sdělení těchto čísel je možné pojmout jedině skrze srdce.

  • Čísla 0 až 9 zrcadlí základní archetypy univerzálních Kosmických principů.
  • Čísla 10 až 14 zrcadlí vyšší Kosmické principy.
  • Řada čísel 0 až 14 vypráví skrze vzájemně navazující Kosmické principy fascinující a strhující příběh o Stvoření světa, o jeho silách, o jeho působení a o cestách života, který Univerzum hostí.
  • 144 (144 000) – nejutajovanější Kosmický kód všech kódů je napojen na rozhraní mezi hmotnými a nehmotnými světy. Je to Kosmický předěl mezi světy.  A právě číslo 14 je hraničním číslem číselného Kosmického příběhu o Stvoření. Je vyvrcholením vědomého Poznání cest života.

Potenciál karet Světlo čísel

Geniální mayský kalendář připravoval lidstvo na konec starého věku. Mělo se tak stát ke konci roku 2012. Dle proroctví má “nový věk” přinášet zcela nové vlivy a kvality. A zdá se, že se tak skutečně děje. Po tisíciletí bylo číslo všech čísel 144 (respektive 144 000) nejtajnějším číselným kódem. Největší mágové, mudrci a vládci jej sofistikovaně utajovali a také využívali. Tento “144” kód prostupuje všemi věky a všemi kulturami. Například v Bibli se hovoří o “těch sto čtyřiceti čtyřech tisících, kteří mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce”.

Dnes objevujeme, že tento číselný kód je symbolem a popisem struktury Univerza, z níž je utkán náš svět. Body (neboli základní soustavy Univerza) můžeme chápat třeba jako brány časoprostoru, nebo jako brány fyzických energií. Vytváří to, čemu říkáme časoprostor. Přes takové brány se zřejmě může nehmotné zhmotňovat a naopak hmotné odhmotňovat. Kdo se umí vědomě napojovat na takové brány, ten získává přístup k bezbřehé tvorbě doslova na Kosmické úrovni.

Tajuplný kód “144” v sobě nese napojení na tajuplnou strukturu Univerza a tudíž napojení na Kosmický potenciál. Švýcarský badatel Nassim Haramein šokoval svět, když objevil a popsal nejefektivnější strukturu “bodu Univerza”. S fyzičkou Elizabeth Rauscher formulovali revoluční “Teorii holofraktografického vesmíru.” Harameinův objev struktury bodu přináší poznání, že nejefektivnější struktura bodu má 144 sférických rovnostranných trojúhelníkových plošek, kterými formuje Kosmos a kterými interaguje s okolním prostředím.

Balíček karet SVĚTLA ČÍSEL se snaží napojovat na tyto nejtajnější a nejhlubší struktury Kosmu. Protože jsou karty určeny k volnému prodeji, byly vytvářeny s takovým záměrem, aby nemohly být zneužity a nemohly škodit ani světu, ani jeho uživateli. Snaží se být veskrze tvořivé a motivující k rozvoji sebe sama.

Nový věk skutečně nastává. Je zjevné, že vědomí lidstva akceleruje. Dokladem toho je i ten fakt, že si dnes lze volně pořídit tento balíček karet, který pracuje s nejsilnějším a nejhlubším kódem Univerza. Co bylo dříve přísně utajováno a sloužilo pouze vyvoleným, to je nyní volně dostupné všem.

Karty nesou energeticky silný název SVĚTLO ČÍSEL. Je to proto, že světlo obecně je vyzařováno zdrojem, osvětluje cestu a zrcadlí se v okolním prostředí. V tomtéž duchu pracuje i podstata čísel. A protože podstata čísel nám zrcadlí základní zákonitosti a principy Kosmu, budeme balíček karet nazývat podle potřeby také ČÍSELNÝM KOSMICKÝM PŘÍBĚHEM STVOŘENÍ, nebo třeba také kartami ČÍSELNÉHO ZRCADLENÍ …

 Autor karet Jiří Veselý

Mohlo by se Vám líbit…