Červnové okénko podle numeroempatie 

Je tady šestý měsíc v roce 2018 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 8, která vznikne sečtením roční vibrace 11 a měsíce června, jakožto č. 6 a zažíváme jej jako měsíc potřeby rovnováhy v životě a sklízení toho, co jsme si zaseli. V květnu jsme si měli uvědomit potřebu na chvíli se zastavit, ztišit a pomalu sestoupit do svého nitra, kde se spojíme se svou vnitřní moudrostí, získávat nové zkušenosti a takto plnit naše poslání duše, které jsme si pro tuto inkarnaci zvolili za pomocí naslouchání své intuici.

Nyní je zde červen, první letní měsíc a Jaro začíná už předávat svou vládu Létu, které již brzy usedne na svůj trůn a bude nám kralovat 3 měsíce. V přírodě se vše zelená a kvete a z květů se postupně začnou stávat plody a my si tak můžeme vychutnat šťavnaté jahody a třešně, typické to lahodné červnové ovoce.  Ptáčci nám celé dny vyzpěvují své písničky, jen se stačí zaposlouchat do jejich libých tónů. Stále děkujme sluníčku, že nám krásně svítí a my se tak můžeme radovat z jeho teplých slunečních paprsků, které nám dávají energii a vitalitu.

A přijímejme i déšť spojený mnohdy s bouřkou, neboť krásně pročistí vzduch a dodá vláhu zemi, kterou tak potřebuje. A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni? Jsme v polovině roku, s mistrovskou vibrací pod č. 11, kterou jsme naposledy prožívali v roce 2009. Nyní máme pochopit, v čem spočívá citlivost, vnímání intuice a duchovní způsob života spojený se vztahy, a k tomu je důležité se zamyslet, jestli jsme v rovnováze, tj. zda máme vše, co je nezbytné mít ke své spokojenosti – lásku a dobré vztahy s bližními svými, zdraví, naplňující práci i volný čas strávený smysluplně a také peníze pro naše potřeby. Pokud přijdeme na to, že nám ke stavu harmonie něco schází, je potřeba se na to zaměřit a uvést v soulad. Dostáváme totiž to, co si zaséváme svými myšlenkami, slovy a činy, díky nimž si tvoříme svůj život. Buďme si vědomi, že příčina vyvolává následek, jak zní spravedlivý zákon karmy a podle toho jednejme.

A co pro sebe můžete udělat v červnu?

Uvědomte si, že jen na vás samotných záleží, zda se nacházíte právě tady a teď v rovnováze a jste se sebou spokojení. Pokud to tak není, snažte se to opět uvést v soulad. Je dobré spolehnout se na svou intuici a nechat se jí vést v tom, co a jak máte udělat, abyste se opět dostali do harmonie. Navíc máte více energie, zdatnosti, a houževnatosti, a tak můžete vše lépe řešit. Pochopte, že žijete na základě karmického zákona, co zasejete, to také sklízíte a hlídejte si své myšlenky, aby byli pozitivní, neboť právě myšlením si tvoříte svůj život. Snažte se myslet a jednat v každé situaci spravedlivě, čestně ve smyslu nejvyššího dobra a buďte stále v přítomnosti. Vězte, že když se naučíte žít dle principu rovnováhy a budete vytvářet dobro, pak se dostanete do stavu harmonie sami se sebou i s celým Vesmírem a váš život dostane ten správný smysl.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:

Mám v životě lásku, dobré zdraví, práci i hojnost, proto jsem v rovnováze, sklízím, co zasévám a je mi blaze…

Přeji vám, ať si naplno uvědomujete svou potřebu rovnováhy v životě 🙂

Dáša Halotová

Numeroempatie s Dášou Halotovou

6 hodin výuky numerologie

V kurzu se seznámíte se:

  • jaká je symbolika čísel, jejich rozdělení a charakteristika dle jejich důležitosti
  • jaká je naše životní cesta
  • jak nás ovlivňují dny v týdnu
  • co obsahuje numerologická mřížka a co z ní lze vyčíst
  • a mnohem více

 

Osnova kurzu

Na základě absolvování videosemináře numeroempatie s Dášou Halotovou se naučíte porozumět sami sobě a vztahům s ostatními lidmi, pochopíte jak dobře využít své schopnosti a naučíte se zvládat své slabosti, budete schopni ovládat si své zdraví a naučíte se odbourávat své zdravotní problémy.

Nabízím vám tímto jedinečnou příležitost, jak již nemuset pouze snášet následky různých životních okolností, které vás potkají, ale přímo si ovlivnit svůj život. A to tak, že neponecháte nic náhodě, ale využijete moci a energie čísel k tomu, že budete vědět, co a  kdy je vhodné co udělat a jak se zachovat.

Více informací

Zajímá vás numerologie?

Pošleme vám nové články a videa od Dáši Halotové, pokud na sebe necháte e-mail:

 

Napsat komentář