Květnové okénko podle numeroempatie 

Je tady pátý měsíc v roce 2018 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 7, která vznikne sečtením roční vibrace 11 a měsíce května, jakožto č. 5 a zažíváme jej jako měsíc zkušeností a naslouchání svému nitru. V dubnu jsme si měli uvědomit potřebu být sami se sebou i s okolím v harmonii a žít bezpodmínečnou láskou, tzn. milovat sami sebe a ostatní, nehodnotit a neposuzovat sebe ani druhé, přijímat se takoví jací jsme bez 


A
čím se máme v tomto čase zabývat my všichni? Prožíváme již naplno  rok s mimořádnou mistrovskou vibraci pod č. 11, kterou jspodmínek a hlavně zaměřit se na to jaké máme vztahy.
Nyní je zde květen, poslední jarní měsíc a Jaro nám kraluje, jak nejlépe umí. V přírodě vše roste, zelená se, kvete a bují a my se můžeme z té krásy libé vůně květin, keřů a stromů kolem sebe radovat a naplno jí vnímat všemi smysly. Naslouchejme ptačímu zpěvu, který má v sobě radost a naplní naše dušičky příjemným pocitem. Užívejme si naplno sluníčka, které nám krásně svítí, a děkujme mu za to, že můžeme čerpat z jeho hřejivých paprsků energii, tolik potřebnou pro naše zdraví a život. A vezměme za povděk i deštík, který nazývá se v tomto období májový, neboť pročistí vzduch a dodá vláhu zemi.

me naposledy prožívali v roce 2009. Nyní máme pochopit, v čem spočívá citlivost, vnímání intuice a duchovní způsob života spojený se vztahy, a k tomu je důležité připojit potřebu na chvíli se zastavit, ztišit a pomalu sestoupit do svého nitra, kde se spojíme se svou vnitřní moudrostí, abychom tak z hloubi své duše dostali odpovědi na otázky našeho každodenního života. Věnujme se pravidelně rozjímání, meditacím a duchovním rituálům a těmito způsoby na sobě pracujme, neboť je velmi důležité, abychom již procitli ze světa iluzí a žili v přítomné realitě. Buďme si vědomi, že všichni jsme spirituální bytosti žijící ve fyzickém těle, máme získávat nové zkušenosti a takto plnit naše poslání duše, které jsme si pro tuto inkarnaci zvolili za pomocí naslouchání své intuici.

A co pro sebe můžete udělat v květnu?

Udělejte si každý den čas sami pro sebe, zklidněte se a naslouchejte svému nitru. Nechte se s důvěrou vést svým vnitřním hlasem a plně se mu oddejte, neboť vás správně vede a ukazuje vám, co máte udělat a jak v různých situacích jednat. Nezabývejte se nyní přehnaně fyzickou prací ani financemi, vyčerpalo by vás to. Věřte, že cokoli budete potřebovat, bude vám dáno.  Pochopte, že v tomto období není dobré riskovat a vyčerpávat se, ale naopak se obraťte na přírodu a jejím prostřednictvím z ní získávejte energii, která je pro vás nepostradatelná, neboť vlastními zdroji je třeba nyní šetřit. Myslete hlavně na své zdraví, věnujte se rozjímání a propojujte se tak se svou duší. Vězte, že pokud budete naslouchat svému nitru a učit se ze svých zkušeností, pocítíte velkou sebedůvěru, že vše v životě zvládnete, neboť to je důkaz navrácení se ke svým vlastním vnitřním zdrojům a tedy do podstaty sebe sama.

 

A teď pozitivní myšlenka na závěr:

Naslouchám své intuici a ta mi ukazuje, jak mám zkušenostmi projít a spokojeně tak žít.       

Přeji, ať se vám daří naslouchat svému nitru  🙂

Dáša Halotová

Numeroempatie s Dášou Halotovou

6 hodin výuky numerologie

V kurzu se seznámíte se:

  • jaká je symbolika čísel, jejich rozdělení a charakteristika dle jejich důležitosti
  • jaká je naše životní cesta
  • jak nás ovlivňují dny v týdnu
  • co obsahuje numerologická mřížka a co z ní lze vyčíst
  • a mnohem více

 

Osnova kurzu

Na základě absolvování videosemináře numeroempatie s Dášou Halotovou se naučíte porozumět sami sobě a vztahům s ostatními lidmi, pochopíte jak dobře využít své schopnosti a naučíte se zvládat své slabosti, budete schopni ovládat si své zdraví a naučíte se odbourávat své zdravotní problémy.

Nabízím vám tímto jedinečnou příležitost, jak již nemuset pouze snášet následky různých životních okolností, které vás potkají, ale přímo si ovlivnit svůj život. A to tak, že neponecháte nic náhodě, ale využijete moci a energie čísel k tomu, že budete vědět, co a  kdy je vhodné co udělat a jak se zachovat.

Více informací

Zajímá vás numerologie?

Pošleme vám nové články a videa od Dáši Halotové, pokud na sebe necháte e-mail:

 

Napsat komentář