Co nás čeká v roce 2019 podle numeroempatie? Poradí Dagmar Halotová.

Rok 2019 tvoří čtyři čísla – jsou to 2, 0, 1, 9. Pokud chceme zjistit, jaký má rok potenciál, je potřeba vycházet ze všech těchto čísel. Rozdělíme si je nejprve na č. 20, což znamená intuice a č. 19, které označujeme jako účastenství. Číslo 20 je složeno z 2, která má význam jako družnost a z 0, jež zesiluje energii čísla předchozího tedy č. 2. Další dvojčíslí 19 se skládá z 1, jejímž významem je nezávislost a z 9, kterou značíme jako uvážlivost a po sečtení 1 a 9 získáme č. 10, tzn. emocionální síla. Jestliže si sečteme tato dvě čísla tedy 20+19 dohromady, vyjde nám č. 39 a po jeho součtu 3+9 dostaneme č. 12 s významem všestrannost, a teprve po konečném sečtení 1+2 získáme č. 3, které znamená KOMUNIKACE.

Z toho všeho můžeme usoudit, že r. 2019 pokračuje i nadále duchovní cestou, kdy stále pociťujeme zvýšenou intuici, k tomu se nám přidává účastenství, velkou důležitost bude pro nás mít družnost a emocionální síla, ale zároveň je potřebné stále si zachovat svou nezávislost a žít na základě uvážlivosti a uvědomit si, že přichází nové období, které je určené pro otevřenost, komunikaci, společenskost, učení se a tvořivost. Heslem pro tento rok je KOMUNIKACE a TVOŘIVOST.

V roce 2018 si stále uvědomujeme, že prožíváme mistrovské období a jsme napojeni na nejvyšší zdroj, ze kterého dostáváme veškerou moudrost a vědění. Stačí si jen uvědomit, že naše intuice je velmi silná a díky ní můžeme být v životě vedeni, ale také můžeme inspirovat ostatní. Prožíváme návrat do duchovního způsobu života, pokud v něm ještě nežijeme naplno, tzn. v lásce, víře, pokoře, moudrosti, spokojenosti, vzájemné pomoci a v naprostém souladu s celým Universem. Nyní jsou také více než kdy jindy důležité vztahy všeho druhu, které budou stále prověřovány, na čem jsou postaveny jejich základy. To co není dobré, bude ukončeno a naopak vztahy, které jsou postaveny na duchovním základě zkoušky zvládnou a zůstanou stabilní a k tomu budou i nadále vznikat další nové duchovní
vztahy.

Nyní v roce 2019 nás čeká rok, důležitý z hlediska duchovního pokroku, protože nás bude směrovat k tomu, abychom se uvolnili, konečně otevřeli své nitro a začali se asertivně prostřednictvím komunikace projevovat, co potřebujeme dát najevo sami sobě i ostatním. Máme znovu objevit radost ze setkávání a přátelství s lidmi naladěnými na stejnou vlnu. Toužíme se sdružovat, sdílet s druhými lidmi své myšlenky a společně tvořit. Jestliže otevřeme svou duši, přitáhneme si k sobě lidi, kteří jsou energeticky naladěni na stejnou vlnu.

Nikdo se už nebude cítit sám, neboť všichni tvoříme jednotu a jsme součástí Vesmíru. Pokud nebudeme tlačit na pilu, přijde to samo od sebe, stačí být jen přirozeně aktivní a mít oči a srdce otevřené. Každý se bude chtít nějak vyjádřit slovy, řečí těla či tvořivostí. A co je velmi důležité, to je řešit záležitosti, které jsme odkládali na neurčito. A tak vše co je v nás nastřádáno, a nikdy nebylo z důvodu strachu vyřčeno, se dostane ven, nám se tak uleví a hlavně bude se to konečně řešit. Lidé budou dle svého naladění emocionálně silní a někdy až výbušní. Proto je důležité, abychom zůstali v klidu a neodsuzovali je, ale naopak snažili se je pochopit a nebyli vztahovační.

Dobře se bude dařit učení a zdokonalování svých schopností.
Každý z nás má v sobě skryté rezervy, které jsme zatím nevyužili. Cítíme, že právě nastává doba, kdy máme chuť poznávat, cestovat a učit se něčemu novému a plnit si takto své sny.

Energie budeme mít v tomto roce každý dost podle toho, jak dokážeme být otevření společnosti lidí a celému Vesmíru, jak umíme zacházet s přirozenou schopností komunikace, učení se, rozvoje a tvořivosti.

V průběhu celého roku 2019 se nám bude dobře dařit, pokud se dokážeme otevřít a komunikací projevíme své potřeby, názory a to co je v nás, budeme přirozeně tvořit svůj život v přítomnosti a užívat si, že jsme součástí společenství zvaného Jednota.

Dobrou schopnost komunikace, společenskosti a tvořivosti v roce 2019 vám ze srdce přeje

Dagmar Halotová

numerologie-hadanka.cz

ezopag.czAutor tohoto článku je Chrisantem Macháček, zakladatel projektu Ladírna, lektor posvátné geometrie a "Školy 137", autor Karet posvátné geometrie pro vědomý život tady a teď, terapeut, přírodní léčitel, fotograf, výtvarník... Také můžete navštívit více osobní web chrisantem.cz.

Napsat komentář