Citát Abraham-Hicks Finanční hojnost

Víra v nedostatek je příčinou, že více lidí si nedovoluje finanční hojnost, jakou si přejí. Když věříte, že existuje omezená hromada hojnosti a že to nestačí pro všechny – a cítíte to jako nespravedlivé, když někdo má více než ostatní, jste přesvědčeni o tom, že toho mají více, protože ostatní m se toho nedostává – udržujete se odděleni od hojnosti.

Není to dosažení úspěchu někým jiným, co je zodpovědné za váš nedostatek úspěchu, ale spíše vaše negativní srovnávání a vaše pozornost vůči nedostatku vašeho vlastního přání. Když pociťujete negativní emoci, která přichází v momentě, kdy obviňujete druhé z nespravedlnosti nebo z plýtvání majetkem či z hromadění – anebo když jste jednoduše přesvědčeni o tom, že tu není dost pro všechny – udržujete se v pozici popírání své vlastní zlepšené situace.

Z knihy Esther a Jerry Hicks: Peníze a Zákon přitažlivosti

Autor tohoto článku je Chrisantem Macháček, zakladatel projektu Ladírna, lektor posvátné geometrie a "Školy 137", autor Karet posvátné geometrie pro vědomý život tady a teď, terapeut, přírodní léčitel, fotograf, výtvarník... Také můžete navštívit více osobní web chrisantem.cz, nachází se tam také Herbář rostlin.

Napsat komentář